Seminarium i Uppsala om vattenbesparande åtgärder

Flera år av vattenbrist och nödvändiga bevattningsförbud har ökat intresset för vattenbesparing hos kommuner och va-huvudmän, liksom enskilda hushåll.

I en rapport om vattenbesparande åtgärder var målet att ta fram och jämföra några konkreta exempel på vattenbesparande åtgärder som är tillgängliga för fastighetsägare. Projektet är ett resultat av ett samarbete mellan Uppsala kommun, Uppsala Vatten och Avfall AB, Tierps kommun och Östhammars kommun. Projektet pågick under 2020 och har finansierats med pengar för åtgärder som förbättrar vattenhushållningen och tillgången till dricksvatten från Havs- och Vattenmyndigheten (HaV) via Uppsala Länsstyrelse och rapporten har sammanställts av WRS AB och Ecoloop AB.

I projektet intervjuades flera aktörer och i rapporten sammanställdes hur många liter man kan spara per person och dygn och ger en ungefärlig bild av kostnader.

En slutsats från arbetet är att det finns goda möjligheter att spara stora mängder av hushållens vattenförbrukning, men utifrån dagens vattentaxor finns inte något ekonomiskt incitament för hushållen att installera vattenbesparande tekniker, utan det handlar snarare om medvetenhet och engagemang i vattenfrågan, eller att man bor i ett område som lider av vattenbrist. Därför kan andra incitament behövas från kommun eller övriga myndigheter.

Vid en teknikträff i Energi- och Miljötekniska Föreningens lokalavdelning i Uppsala kommer resultatet att presenteras.

Tid och datum 2021-03-02 11:30 – 12:30

Föreläsare Irina Persson, och Jessica Berg, Uppsala Vatten och Zahrah Lifvendahl, Uppsala kommun

Mötet hålls via Teams

 

tisdag 2 mars 2021
Kl. 11:30
Medlem pris: 
0,00 kr
Lokalavdelning: 
Uppsala
Anmälan stänger: 
måndag, 1 mars, 2021 - 20:15

Registreringen är stängd och det går inte längre att anmäla sig till aktiviteten.