Seminarium i Trestad om energistrategier för flerbostadshusägare

I en förstudie - Energistrategier för flerbostadshusägare - har det undersökts hur några ägare av flerbostadshus i Sverige arbetar för att främja ett hållbart energisystem. Förstudien har tagits fram inom ramen för Energimyndighetens BeBo-nätverk, och den har genomförts av konsultföretaget Anthesis. Studien fokuserade på hur fastighetsägarnas strategier och handlingsplaner ser ut samt vilka verktyg de använder i sitt energiarbete. Förstudien har också analyserat hur de kan dra nytta av varandras erfarenheter och hur de kan vara förebilder för andra fastighetsägare när det gäller energistrategi och handlingsplaner.

Resultatet av förstudien visar att fastighetsbolag kan nå framgång inom energi- och klimatfrågor på många olika sätt, och att det finns många olika vägar att nå goda resultat i energiarbetet.

Några av de framgångsfaktorer som har identifierats i förstudien är:

•                        Förankring inom den egna organisationen

•                        Att dra nytta av digitaliseringstrenden för energiuppföljning

•                        En öronmärkt budget och incitament för energiåtgärder

Vid en teknikinformation kommer kartläggningen att presenteras inom Energi- och Miljötekniska Föreningens lokalavdelning i Trestad.

Föredragshållare: Saga Ekelin, Anthesis

Datum och tid: 8 september kl 11.30

Plats: föredraget kommer att ske via Teams, de som anmält sig får en länk med vilken man kan logga in i mötet

tisdag 8 september 2020
Kl. 11:30
Medlem pris: 
0,00 kr
Lokalavdelning: 
Trestad

OBS - logga in för att få medlemspris.

Anmälan

Registrera deltagare nedan. En deltagare i taget och gå sedan vidare för att slutföra anmälan.