Seminarium i Linköping om energieffektivisering och energikartläggning av äldre hus

Kostnadsoptimal drift av fjärrvärmenät med förbikoppling av pumpkällare, konsekvensanalys av nya NNE-krav för småhus och kartläggning av flerbostadshus byggda 1945 eller tidigare

Dessa och andra frågor behandlas vid ett eftermiddagsseminarium arrangerat av Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling/Energisystem vid Linköpings universitet och Energi & Miljötekniska Föreningen. Vid seminariet kommer ett antal presentationer - att framföras av sistaårsstudenter vid Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling /Energisystem av sina examensarbeten. 

Datum och tid 28 maj kl 15.00-17.00 med avbrott för kaffe

Plats. ACAS. Hus A, Campus Valla, Linköpings universitet

Kostnad: 100 kr exkl moms för medlemmar i Energi och Miljötekniska Föreningen, 150 kr exkl moms för icke-medlemmar

 

 

tisdag 28 maj 2019
Kl. 15:00
Medlem pris: 
100,00 kr
Lokalavdelning: 
Östergötland

OBS - logga in för att få medlemspris.

Anmälan

Registrera deltagare nedan. En deltagare i taget och gå sedan vidare för att slutföra anmälan.