Möte om individuell mätning och debitering (IMD)

EMTF:s lokalavdelning i Örebro bjuder in till ett lunchföredrag på Teams om IMD. Sedan 1 juli 2021 gäller nya krav på individuell mätning och debitering (IMD) för värme och tappvarmvatten i flerbostadshus. Krav på installation av mätare för värme på lägenhetsnivå gäller för en begränsad del av landets flerbostadshus, de med sämst energiprestanda. Som alternativ kan fastighetsägaren välja att genomföra energieffektiviserande åtgärder, något som med fördel kan kombineras med energieffektiviseringsstödet. Krav på mätare för tappvarmvatten på lägenhetsnivå gäller för de byggnadsägare som utför en ombyggnad under vissa förutsättningar.

Mari-Louise Persson, Miljö- och energichef vid enheten för Hållbar Utveckling hos Riksbyggen reder ut frågorna kring införandet av IMD.

När: 29 oktober 12:00 till 13:00

Plats: Teams

Frågor kan ställas till: karl.kind@intec.se

 

 

fredag 29 oktober 2021
Kl. 12:00
Medlem pris: 
0,00 kr
Lokalavdelning: 
Örebro

OBS - logga in för att få medlemspris.

Anmälan

Registrera deltagare nedan. En deltagare i taget och gå sedan vidare för att slutföra anmälan.