Lunchföreläsning i Stockholm om vvc-system

Energianvändning för tappvarmvatten får en allt större del i byggnaders energiprestanda i takt med att klimatskalen och de tekniska installationerna blir mer energieffektiva, och ett flertal studier har utförts för att påvisa brister i många VVC-systems utformning.

Studier gällande vilka alternativ som finns för den som vill utforma ett energieffektivt VVC-system har dock saknats, varför Aktea Energy på uppdrag av BeBo har anförtrotts med att utreda ej konventionella VVC-system för att utröna om de ger en bättre energiprestanda än konventionella VVC-system. Förstudien kartlägger och beräknar cirka fem ej konventionella VVC-system i ett typhus, och jämför det sedan med konventionella system.

Förstudien kommer att presenteras av utredaren Peter Nyberg, Aktea, vid en lunchföreläsning i EMTF Stockholm.

Tid och datum: 11.30, den 6 december

Plats: via Teams

 

måndag 6 december 2021
Kl. 11:30
Medlem pris: 
0,00 kr

OBS - logga in för att få medlemspris.

Anmälan

Registrera deltagare nedan. En deltagare i taget och gå sedan vidare för att slutföra anmälan.