Kurs i Umeå om Sveby

 

Välkommen till en halvdagskurs inom BeställarKompetens!

 

Välkommen till en halvdagskurs om tillämpning av Svebys * riktlinjer och verktyg för standardisering och verifiering av energiprestanda i byggnader, arrangerad av Byggherrarna Sverige, men till vilken även medlemmar i Energi och Miljötekniska Föreningen är välkomna!

För att uppnå en lågenergibyggnad är det viktigt att värna om detaljer i design, utförande och idrifttagning. Relativt små misstag kan få stora konsekvenser. Svebys syfte är att få kontroll på och dokumentera utförandet så att förväntad energiprestanda uppnås.

Syftet med denna kurs är att få en djupare förståelse för vad som ingår i Sveby och kunna använda Svebys olika delar.

Innehåll

• Vad är Sveby?

• Ordlistan och checklistor

• Energiavtal 12

• Hur Svebys energiverifikat kan användas för att hjälpa till i processen

• Brukarindata och dess roll vid energiberäkningar

• Svebys mätföreskrifter

• Svebys hantering av uppmätta värden och verifiering

• Väderdata för energiberäkning och verifiering

• Tillämpningsexempel

Kursens mål

Datum: 16 november 2017

Tid 09.00-12.00

Plats: Umeå, plats meddelas senare

Kostnad: 250 kr exkl moms

Föreläsare Per Levin, Projektengagemang

ANMÄLAN här http://www.byggherre.se/kalender/2017-11-16-tillaempning-av-sveby-umeaa/

 

* Sveby står för ”Standardisera och verifiera energiprestanda i byggnader”, www.sveby.org

 

torsdag 16 november 2017
Kl. 09:00
Medlem pris: 
250,00 kr
Aktivitetstyp: 
Lokalavdelning: 
Umeå

OBS - logga in för att få medlemspris.

Anmälan

Registrera deltagare nedan. En deltagare i taget och gå sedan vidare för att slutföra anmälan.