Kurs i Umeå om lönsamhetsberäkningar vid energiinvesteringar

Välkommen till en kurs den 1 november i Umeå om lönsamhetsberäkningar vid energiinvesteringar.

Kursen om lönsamhetsberäkningar vid energiinvesteringar ger en förståelse för hur olika lönsamhetsmodeller fungerar för investeringar i energiåtgärder och hur de relaterar till varandra. Kursen ger en ingående inblick i betydelsen av olika parametrar såsom kalkylränta, realränta, ekonomisk livslängd, teknisk livslängd, m m. Kursen ger även en bra inblick i hur olika parametrar påverkar resultatet.

Arrangör är i Energi och Miljötekniska Föreningen och kursen är subventionerad av Energimyndigheten för att så många som möjligt ska kunna ta del av kunskapen.

Datum och tid: 1 november 2017 klockan 09.00-12.00. Kursen avslutas med gemensam lunch

Plats: Sweco Systems, Umestan Företagspark HUS 12, Umeå

Kursledare:      Peter Filipsson, CIT Energy Management

Pris:                                                 250 kr

 

onsdag 1 november 2017
Kl. 09:00
Medlem pris: 
250,00 kr
Aktivitetstyp: 
Lokalavdelning: 
Umeå
Extra info: 
Titel

OBS - logga in för att få medlemspris.

Anmälan

1 platser kvar

Registrera deltagare nedan. En deltagare i taget och gå sedan vidare för att slutföra anmälan.