Kurs i Uddevalla om ftx och värmepumpar

Byggherrarna, Energi- och Miljötekniska föreningen och Fastighetsägarna bjuder in till en halvdagskurs inom energieffektivisering i Uddevalla!

Med rätt ställda prestandakrav och bra fungerande värmepumpsinstallationer kan du förbättra energiåtervinningen och därmed sänka dina driftkostnader!

Kursen syftar till att skapa en djupare och mer detaljerad kunskap om lönsamhet vid installation av FTX och frånluftsvärmepumpar. Kursen innefattar också kostnadsanalyser med hänsyn taget till kWh och effektkostnader.

Innehåll

Värmepumpar:

  • Värmepumpars och FTX verkliga lönsamhet
  • Hur undvika missförstånd och möjliggöra riktiga totalkostnadsberäkningar
  • Fallgroparna vid upphandling och installation

FTX-system:

Erfarenheterna från BeBos teknikupphandlingsprojekt för att få fram robusta och bra fungerande installationer och systemleveranser av värmeåtervinning ur ventilationsluft med värmeväxling i från- och tilluftsventilation (FTX).

Finns det bra utrymmen för att placera aggregat? Hur kan aggregat placeras för att använda befintliga frånluftskanaler? Var finns möjlighet att dra tilluftskanaler?

Tekniska krav som vid upphandling bör ställas på energiprestanda, installationers kvalitet och robusthet samt estetik.

Kursens mål

Du får kunskap om hur man utformar AF-delar och rambeskrivningar och ställer rätt prestandakrav, samt vilka förutsättningar som är viktiga för att få bra fungerande värmepumpinstallationer med bergvärme och frånluftsåtervinning, samt FTX-installationer.

Föreläsare: Roland Jonsson, WSP

Datum och tid: tisdag den 8 november 2018 kl 13.00-16.30

Plats: Uddevalla

Kostnad: 250 kr exkl moms

Anmälan på http://www.byggherre.se/kalender/2018-11-08-upphandling-vaermepumpar-uddevalla/

Vi behöver din anmälan senast 1 november!

 

Kursen är en del av Energimyndighetens satsning på att öka kunskapen om metoder och verktyg för energieffektiv renovering och byggande (BeställarKompetens). Kursen är framtagen inom Energimyndighetens beställargrupp för energieffektiva flerbostadshus - BeBo. Målet är att nybyggda och renoverade fastigheter ska kunna leverera rätt energiprestanda för att kunna uppnå de energipolitiska målen i Sverige. Kurserna är subventionerade till ett mycket förmånligt pris t o m 2018 för att så många som möjligt ska kunna ta del av kunskapen!

torsdag 8 november 2018
Kl. 13:00
Medlem pris: 
0,00 kr
Aktivitetstyp: 
Lokalavdelning: 
Trestad
Anmälan stänger: 
måndag, 24 september, 2018 - 09:30

Registreringen är stängd och det går inte längre att anmäla sig till aktiviteten.