Kurs i Trollhättan om Sveby

Välkommen till en halvdagskurs  om  tillämpning av Svebys riktlinjer och verktyg för standardisering och verifiering av energiprestanda i byggnader

För att uppnå en lågenergibyggnad är det viktigt att värna om detaljer i design, utförande och idrifttagning. Relativt små misstag kan få stora konsekvenser. Svebys syfte är att få kontroll på och dokumentera utförandet så att förväntad energiprestanda uppnås.

Syftet med denna kurs är att få en djupare förståelse för vad som ingår i Sveby och kunna använda Svebys olika delar i anslutning till Boverket nya regler. Kursen arrangeras av Byggherrarna Sverige, Energi och Miljötekniska Föreningen samt Fastighetsägarna Sverige.

Innehåll

  • Vad är Sveby?
  • Ordlistan och checklistor
  • Energiavtal 12
  • Hur Svebys energiverifikat kan användas för att hjälpa till i processen
  • Brukarindata och dess roll vid energiberäkningar
  • Svebys mätföreskrifter
  • Svebys hantering av uppmätta värden och verifiering
  • Väderdata för energiberäkning och verifiering
  • Tillämpningsexempel

Kursen ger förståelse för vad som ingår i Sveby och att kunna använda Svebys olika delar i egna projekt.

Föreläsare Per Levin, Projektengagemang

Börjar: tisdag den 6 mars 2018 kl. 13.00-16.30

Plats: NOVA Konferens, Åkersjövägen 10, Trollhättan

Kostnad: 250 kr exkl moms

Vi behöver din anmälan senast 27 februari på http://www.byggherre.se/kalender/2018-03-06-tillaempning-sveby-trollhaettan/

 

tisdag 6 mars 2018
Kl. 13:00
Medlem pris: 
0,00 kr
Aktivitetstyp: 
Lokalavdelning: 
Trestad

OBS - logga in för att få medlemspris.

Anmälan

Registrera deltagare nedan. En deltagare i taget och gå sedan vidare för att slutföra anmälan.