Kurs i Sundsvall om energi- och miljösamordning

 

Välkommen till en halvdagskurs i Sundsvall om ”Glapp i byggprocessen - Energi- och miljösamordning, från program till idrifttagning”

Kursen utgår från BeBo:s rapport, som innehåller en kritisk och konstruktiv granskning av om- och nybyggnadsverksamhet vad gäller effekter på energieffektivitet.

Syftet är att få kunskap om vikten av att ha rätt kompetens i projekten för att få den funktion och energiprestanda som man förväntat sig från tidigt programskede till genomförd idrifttagning.

Innehåll

  • Konkret och praktisk belysning av hinder och möjligheter i om- och nybyggnadsverksamheten
  • BeBo-processen, ett metodiskt tillvägagångsätt för att åstadkomma energieffektiviserande renovering, samt Energi- och miljösamordnarens roll och ansvar.

Kursens mål

Du får kunskap om vilka vanliga brister som uppstår vid dålig energisamordning från programskedet till idrifttagningen. Du får också kunskap om vilken kompetens som behövs i projektstyrningen och hur den kan handlas upp samt om hur roller och ansvar kan fördelas mellan olika aktörer i byggprocessen.

Föreläsare: Emma Karlsson Energikonsult WSP. Emma är energikonsult och föreläsare med flera års erfarenhet av arbete med energieffektiviseringsfrågor i nyproduktion och renovering, bland annat inom Energimyndighetens beställargrupp för energieffektiva bostäder, BeBo.

Datum och tid: Onsdag 25 oktober kl 13.00-16.00, med start kl 12.00 med gemensam lunch

Plats: Sweco System, Storgatan 51, Sundsvall

Kostnad: 250 kr exkl moms (lunch ingår). Kursen är delfinansierad av Energimyndigheten

 

 

 

 

                     

 

 

 

                      Varmt välkommen!

                     

 

                     

                     

 

 

 

                      Du får det här mailet som medlem i Energi- och Miljötekniska Föreningen. Önskar du inte få information om våra aktiviteter - klicka här för att avregistrera din adress

 

                     

 

 

 

 

onsdag 25 oktober 2017
Kl. 13:00
Medlem pris: 
250,00 kr
Aktivitetstyp: 
Lokalavdelning: 
Sundsvall
Extra info: 
Titel

OBS - logga in för att få medlemspris.

Anmälan

Registrera deltagare nedan. En deltagare i taget och gå sedan vidare för att slutföra anmälan.