Kurs i Stockholm i brandskydd

Kurs i installationsbrandskydd

Kursen i installationsbrandskydd baseras på de krav som ställs i byggreglerna, BBR. Här redovisas olika brandskyddstekniska lösningar i flertalet byggnadstyper, med avseende på både brand och brandgasspridning, med hänsyn till brandcellsindelning och klasser, förläggning av kanaler, upphängningsanordningar, fläktrum, imkanaler, brandskyddsspjäll, schakt med mera.
Vidare presenteras BBR 2011 och vilka möjligheter som den analytiska dimensioneringen ger.

Dagsprogram

  • Brandtekniska klasser, integritet, isolerande- och bärförmåga. Funktion för olika avskiljande byggnadsdelar
  • Brandförlopp: Olika skeenden och hur byggnadens brandskydd påverkas. Standardiserad brand och naturligt brandförlopp
  • Redovisning och diskussion av olika brandskyddstekniska lösningar för olika byggnadstyper som kontor, passivhus, bostäder, sjukhus, boende för personer med särskilt vårdbehov samt skolor. Detta sker med avseende på både brand och brandgasspridning, med hänsyn till brandcellsindelning och klasser, förläggning av kanaler, upphängningsanordningar, fläktrum, imkanaler, brandskyddsspjäll, schakt och spänningsmatning
  • SBA (systematiskt brandskyddsarbete). Historik – så gjorde man förr. Inventering och dokumentation
  • Imkanaler
  • Genomföringar rör, el och ventilation
  • Brandgaskontrollsystem i höga byggnader för trapphus, hissar och som brandgasventilation. Trycksättning av utrymningshissar och brandbekämpningshissar

Plats: Konferenshuset, Drottninggatan 55,  Stockholm

Kursledare: Tomas Fagergren, Brandskyddslaget

Målgrupp: Kursen riktar sig till er som arbetar som installationskonsult/entreprenör och som ofta kommer i kontakt med olika brandskyddstekniska frågeställningar.

Kurs/Utbildningsdatum: 9 november klockan 09.30-16.00

Pris medlem/ej medlem: 4 500/5 000 SEK

Övrigt: Som kursdokumentation ingår handboken "Installationsbrandskydd 2008".

 

torsdag 9 november 2017
Kl. 09:30
Medlem pris: 
4 500,00 kr
Aktivitetstyp: 
Lokalavdelning: 
Stockholm

Registreringen är stängd. Denna aktivitet är redan fullbokat.