Kurs i Skövde om lönsamhetsberäkningar för energiinvesteringar

 

Byggherrarna, Energi- och Miljötekniska föreningen och Fastighetsägarna bjuder in till en halvdagskurs inom energieffektivisering i Skövde!

Kursen ger dig en förståelse för hur olika metoder kan användas för att bedöma lönsamheten i energieffektiviserande investeringar i fastigheter. Du lär dig jämföra och kritiskt granska beräkningar som gjorts med olika metoder.

Du kommer också att få en mer ingående inblick i betydelsen av olika parametrar såsom kalkylränta, energiprisutveckling, livslängd, inflation med mera. Kursen innefattar många konkreta exempel vilket ger dig kunskaper som du kan använda direkt i ditt arbete.

Innehåll

  • Översikt befintliga modeller
  • Fördjupad beskrivning av de olika modellerna och hur de fungerar
  • Ingående exempel på hur och när olika lönsamhetsmodeller ska användas

Föreläsare Peter Filipsson, CIT Energy Management

Datum och tid: 14 september 2018 kl. 09.00-12.30

Plats: Skövde

Kostnad: 250 kr exkl moms

Anmälan på http://www.byggherre.se/kalender/2018-09-14-loensamhetsberaekningar-skoevde/

Vi behöver din anmälan senast 7 september!

Kursen är en del av Energimyndighetens satsning på att öka kunskapen om metoder och verktyg för energieffektiv renovering och byggande (BeställarKompetens). Kursen är framtagen inom Energimyndighetens beställargrupp för lokaler - Belok. Målet är att nybyggda och renoverade fastigheter ska kunna leverera rätt energiprestanda för att kunna uppnå de energipolitiska målen i Sverige. Kurserna är subventionerade till ett mycket förmånligt pris t o m 2018 för att så många som möjligt ska kunna ta del av kunskapen!

fredag 14 september 2018
Kl. 09:00
Medlem pris: 
0,00 kr
Aktivitetstyp: 
Lokalavdelning: 
Skaraborg

OBS - logga in för att få medlemspris.

Anmälan

Registrera deltagare nedan. En deltagare i taget och gå sedan vidare för att slutföra anmälan.