Kurs i praktisk energiberäkning med primärenergital enligt BBR och BEN

Vad innebär omräkningen till det primärenergital som är kravet i Boverkets Byggregler sedan halvårsskiftet 2017 och hur använder man ekvationen i det praktiska arbetet? Vilka krav medför BBR:s krav på verifiering och hänvisning till BEN (byggnadens energianvändning vid normalt brukande och ett normalår) och hur kan Svebys verktyg och anvisningar förtydliga arbetet och redovisningen?
Vid en kurs som anordnas av Energi och Miljötekniska Föreningen i Stockholm går Per Levin, Projektengagemang igenom BBR-kraven och hur primärenergitalet beräknas.

 

Program:

09.00           BBR–krav      Genomgång

  • Beräkning av primärenergital – exempel
  • Krav på verifiering
  • Krav på mätning

10.15            BEN-sträckare med fika

10.30            BEN-kraven   Genomgång

  • Beräkningsexempel

11.15            Sveby             Genomgång av hjälpmedel m.m.
                                           

12.00            Avslut med gemensam lunch

Plats: Konferenshuset, Drottninggatan 55 ö.g.

Datum och tid 13 juni, 09.00-12.00, kursen avslutas med gemensam lunch

Kostnad: 1 995 kr exkl moms om du är medlem i Energi och Miljötekniska Föreningen, 2595 kr exkl moms om du inte är medlem

 

onsdag 13 juni 2018
Kl. 09:00
Medlem pris: 
1 995,00 kr
Aktivitetstyp: 
Lokalavdelning: 
Stockholm

OBS - logga in för att få medlemspris.

Anmälan

8 platser kvar

Registrera deltagare nedan. En deltagare i taget och gå sedan vidare för att slutföra anmälan.