Kurs i Karlskrona om lönsamhetsberäkningar vid energiinvesteringar

Kurs i Karlskrona om lönsamhetsberäkningar vid energiinvesteringar

Välkommen till en kurs om lönsamhetsberäkningar vid energiinvesteringar.

Kursen om lönsamhetsberäkningar vid energiinvesteringar ger en förståelse för hur olika lönsamhetsmodeller fungerar för investeringar i energiåtgärder och hur de relaterar till varandra. Kursen ger en ingående inblick i betydelsen av olika parametrar såsom kalkylränta, realränta, ekonomisk livslängd, teknisk livslängd, m m. Även konsekvenserna för utfall vid val att nivåer på de olika parametrarna gås igenom.

Arrangör är Byggherrarna Sverige, Fastighetsägarna Sverige och Energi och Miljötekniska Föreningen och kursen är subventionerad av Energimyndigheten för att så många som möjligt ska kunna ta del av kunskapen.

Börjar: torsdag den 15 mars 2018 kl. 13.00-kl. 16.30

Plats: WSP, Högabergsgatan 3, Karlskrona

Kostnad: 250 kr exkl moms

Anmäl dig här http://www.byggherre.se/kalender/2018-03-15-loensamhetsberaekningar-karlskrona/

 

torsdag 15 mars 2018
Kl. 13:00
Medlem pris: 
0,00 kr
Aktivitetstyp: 
Lokalavdelning: 
Blekinge

OBS - logga in för att få medlemspris.

Anmälan

Registrera deltagare nedan. En deltagare i taget och gå sedan vidare för att slutföra anmälan.