Installationsbrandskyddsdagen

 

Du har väl koll på reglerna när det gäller installationsbrandskydd?

Under heldagskonferensen om installationsbrandskydd, som arrangeras av Energi- och Miljötekniska Föreningens teknikgrupp Brand, besvaras dina frågor om fläktar i drift, installationsbrandskydd och BIM samt samordnad funktionsprovning - brandskydd.

 

Dagsprogram och föredragshållare

• 08 30-09.00 Kaffe och macka

• 09.00-09.10 Inledning

• 09.10-09.45 Fläkt i drift. Hur säkra är vi på att installationen blir byggd och injusterad som vi tänkt? - Mattias Skjöldebrand, Brandkonsulten. 
Analytisk dimensionering av vid fläkt i drift bygger på projekterade flöden och förluster. Hur säkerställer vi att verkligheten överensstämmer med kartan?”

• 09.45-10.20 installationsbrandskydd och BIM – Niklas Strannefors och Johan Norén hos Briab.
Hur använder vi oss av byggnadsinformationsmodellering när det kommer till brandskydd idag och hur ser möjligheterna ut för framtiden?

• 10.20-10.40 Paus

• 10.40-11.15 Ozon och brandskydd - Annika Brännmark Plåt & Ventföretagen
Hur fungerar skriften Imkanal 2012:2, och hur är den tänkt att användas, samt vad man måste tänka på när man har med ozon att göra.

• 11.15-11.50 Brandskyddsföreningens regler för trycksatt stigarledning – Hans Andersson, Brandskyddsföreningen
Tillkomsten av regelverket beror på att i Boverkets byggregler anges att byggnader över 40 meter ska förses med trycksatt stigarledning, men det har saknats en vägledning för hur dessa ska vara utformade. Syftet med regelverket är att åstadkomma en likformighet vid uppförande och användande av trycksatta stigarledningar.

• 11.50-13.00 Lunch

• 13.00-13.35

13.00-13.35 Redovisning av urval av bränder dess orsaker som uppstått i rökgaskanaler och imkanaler samt om sotningsverksamheten roll för bibehållet brandskydd

Karin Kebbe-Helin och Jan Tomtin, Stockholms brandförsvar

• 13.35-14.10 Brandgasventilation av järnvägsanläggningar under mark.   Håkan Stenlund, Ramböll
Exempel Stockholms tunnelbana.

• 14.10-14.40 Kaffepaus

• 14.40-15.15 Samordnad funktionsprovning - brandskydd, hur fungerar alla styrsamband i verkligheten? Emil Egeltoft, Brandtec AB

• 15.15-15.50 Etanolblandningar i bergvärmepumpar – Per Berg och Pierre Wahlqvist, PS Group
En brandfarlig vätska som kan vara tillståndspliktig

• 15.50-16.25 Brand i högt kontorshus byggt enligt SBN 80 – kraftig brandgasspridning via ventilationssystemet - åtgärder enligt dagens byggregler. Tomas Fagergren, Brandskyddslaget.

 

Datum: den 18 september
Lokal: Spårvägshallarna, Birger Jarlsgatan 57A, Stockholm
Pris: Medlemmar i Energi och Miljötekniska Föreningen 3 995 kr exkl moms, pris för icke-medlemmar 4 995 kr exkl moms

 

 

Anmälan sker i formuläret nedan. Varmt välkommen!

onsdag 18 september 2019
Kl. 08:30
Medlem pris: 
3 995,00 kr
Aktivitetstyp: 
Extra info: 
Vv meddela eventuella allergier eller önskemål beträffande förtäring

OBS - logga in för att få medlemspris.

Anmälan

Registrera deltagare nedan. En deltagare i taget och gå sedan vidare för att slutföra anmälan.