Heldagskurs i Göteborg om energieffektivisering genom varsam ombyggnad

Heldagskurs i Göteborg om energieffektivisering genom varsam ombyggnad

Byggherrarna, Energi- och Miljötekniska föreningen och Fastighetsägarna bjuder in till en kurs i Göteborg kring vikten av att väga in varsamhetsaspekter och bevarandekrav tidigt i projekten!

Kursen går igenom en allmän process avseende planering och renovering av bostadsområden. En modell för samverkan med bygglovsmyndigheter och antikvariskt sakkunniga diskuteras.

Syftet med kursen är att få kunskap om vikten av att tidigt i projekten väga in varsamhetsaspekter och bevarandekrav och ha rätt styrning samt beställarkompetens, för att väga detta mot energiprestanda. Kursen tar också upp fuktproblematiken.

Innehåll

 • Allmän process för planering och renovering av bostadsområden
 • Energieffektivisering mot gestaltningsmässiga värden
 • Risken för fuktproblem
 • Modell för samverkan med bygglovsmyndigheter och antikvariskt sakkunniga
 • Inventering av beståndet och indelning av detta i planeringsmässigt gripbara enheter
 • Strategiska program upprättas för avgränsade områdena eller etapper
 • Hur övergripande mål för renoveringsprojekten införs i de strategiska programmen
 • Kulturhistoriska värden:
 • Vad menas med kulturhistoriska värden?
 • Vem bestämmer vad som är värdefullt?
 • Vilka lagar och regler är det som gäller?
 • Hur kan man integrera hänsyn till kulturvärden i processer för renovering och energieffektivisering.

 

Föreläsare: Sven Fristedt som bland annat har ett förflutet som arkitekt och adjungerad professor vid CTH

Tor Broström, Professor i kulturvård vid Uppsala universitet

Petra Eriksson, Universitetsadjunkt vid Konstvetenskapliga institutionen på Uppsala universitet

Datum och tid  11 juni 2018 kl. 09.00-16.00

Plats: Elite Park Avenue, Kungsportsavenyn 36, Göteborg

Kostnad: 500 kr exkl moms

Vi behöver din anmälan senast 4 juni på http://www.byggherre.se/kalender/2018-06-11-heldagskurs-varsam-ombyggnad-gbg/

 

 

 

 

måndag 11 juni 2018
Kl. 09:00
Medlem pris: 
0,00 kr
Aktivitetstyp: 
Lokalavdelning: 
Göteborg

OBS - logga in för att få medlemspris.

Anmälan

Registrera deltagare nedan. En deltagare i taget och gå sedan vidare för att slutföra anmälan.