Halvdagskurs om upphandling av värmepumpar och värmeåtervinning i ventilationssystem

Halvdagskurs om upphandling av värmepumpar och värmeåtervinning i ventilationssystem

Välkommen till en halvdagskurs inom BeställarKompetens, arrangerad av Energi och Miljötekniska FÖrenignen, Byggherrarna Sverige och Fastighetsägarna Sverige. Kursen syftar till att skapa en bättre och mer detaljerad kunskap om årsvärmefaktor, energitäckning och installerad effekt för värmepumpsinstallationer i drift.

Du får lära dig hur du som fastighetsägare/beställare kan förbättra ditt beslutsunderlag vid kalkylering och upphandling av värmepumpar. I kursen får du också kunskaper om hur man i AF-delar och rambeskrivningar ställer prestandakrav och vilka förutsättningar som är viktiga för att få en bra fungerande värmepumpsinstallation.

Innehåll

Värmepumpar:

  • Årsvärmefaktor, energitäckning och installerad effekt för värmepumpinstallationer i drift
  • Värmepumpars verkliga lönsamhet
  • Hur undvika missförstånd och möjliggöra riktiga totalkostnadsberäkningar
  • Fallgroparna vid upphandling och installation av värmepumpar

FTX-system:

  • Erfarenheterna från BeBos teknikupphandlingsprojekt för att få fram robusta och bra fungerande installationer och systemleveranser av värmeåtervinning ur ventilationsluft med värmeväxling i från- och tilluftsventilation (FTX).
  • Finns det bra utrymmen för att placera aggregat? Hur kan aggregat placeras för att använda befintliga frånluftskanaler? Var finns möjlighet att dra tilluftskanaler?
  • Tekniska krav som vid upphandling bör ställas på energiprestanda, installationers kvalitet och robusthet samt estetik.

Datum och tid: onsdag den 28 februari 2018 kl. 13.00-16.30

Plats: Kungsvägen 34, Eskilstuna

Kostnad: 250 kr exkl moms

Anmäl dig på http://www.byggherre.se/kalender/2018-03-26-upphandling-av-vaermepumpar/

 

 

 

onsdag 28 mars 2018
Kl. 13:00
Medlem pris: 
0,00 kr
Aktivitetstyp: 
Lokalavdelning: 
Eskilstuna

OBS - logga in för att få medlemspris.

Anmälan

Registrera deltagare nedan. En deltagare i taget och gå sedan vidare för att slutföra anmälan.