Halvdagskurs i Växjö om inneklimatkrav

 

Halvdagskurs om specifikation av inneklimatkrav

Byggherrarna, Energi- och Miljötekniska föreningen och Fastighetsägarna bjuder in till en halvdagskurs Riktlinjer för specifikation av inneklimatkrav.

"R1 - Riktlinjer för specifikation av inneklimatkrav" utgör ett underlag för att specificera och värdera inneklimatets kvalitet och fungerar som ett hjälpmedel för upphandling och projektering, samt för bedömning av inneklimatets kvalitet i befintliga byggnader.

Kursen ger dig en förståelse för hur du, som beställare eller VVS-konsult, kan använda riktlinjerna som underlag till att förbättra kommunikationen mellan olika aktörer i tidiga skeden, för att uppnå det önskade och specificerade inneklimatet.

Innehåll

•Bakgrund, vikten av ett gott inneklimat

•Genomgång av energieffektiviseringsåtgärder och påverkan på inneklimat

•Diskussion kring funktion, innehåll och praktiskt genomförande

•Hyresgästs respektive hyresvärds perspektiv på inneklimatfrågor

Föreläsare Lars Ekberg, CIT Energy Management

Börjar: onsdag den 16 maj 2018 kl. 13.00 -16.30

Plats: WSP, Arabygatan 9, Växjö Kostnad: 250 kr exkl moms

ANMÄLAN senast 9 maj http://www.byggherre.se/kalender/2018-05-16-riktlinjer-foer-specifikation-av-inneklimatkrav-vaexjoe/

 

 

onsdag 16 maj 2018
Kl. 13:00
Medlem pris: 
0,00 kr
Aktivitetstyp: 
Lokalavdelning: 
Växjö
Anmälan stänger: 
onsdag, 9 maj, 2018 - 10:00

Registreringen är stängd och det går inte längre att anmäla sig till aktiviteten.