Halvdagskurs i Skövde om FTX och värmepumpar

Välkommen till en halvdagsutbildning i Skövde om upphandling av värmepumpar  FTX och HSB FTX arrangerad av Energi och Miljötekniska Föreningen

Kursen syftar till att skapa en bättre och mer detaljerad kunskap om årsvärmefaktor, energitäckning  installerad effekt och driftkostnader för värmepumpinstallationer i drift. Kursen ska ge förbättrat beslutsunderlag till fastighetsägare vid kalkylering,  upphandling och styrning av värmepumpar. Kursen ger också kunskap om hur man i AF-delar och rambeskrivningar ställer prestandakrav och vilka förutsättningar som är viktiga för att få en bra fungerande värmepumpinstallation. Kursen baseras på utredningar och erfarenheter från BeBo, Energimyndighetens beställargrupp för energieffektiva flerbostadshus, www.Bebostad.se.

Innehåll:

Värmepumpar:
•                    Årsvärmefaktor, energitäckning och installerad effekt för värmepumpinstallationer i drift
•                    Värmepumpars verkliga lönsamhet.
•                    Hur undvika missförstånd och möjliggöra riktiga totalkostnadsberäkningar.
•                    Fallgroparna vid upphandling och installation av värmepumpar.

  • Offertjämförelsemall

FTX-system: Erfarenheterna från BeBos teknikupphandlingsprojekt för att få fram robusta och bra fungerande installationer och systemleveranser av värmeåtervinning ur ventilationsluft med värmeväxling i från-och tilluftsventilation (FTX). Finns bra utrymmen för att placera aggregat? Hur kan aggregat placeras för att använda befintliga frånluftskanaler? Var finns möjlighet att dra tilluftskanaler? Tekniska krav som vid upphandling bör ställas på energiprestanda, installationers kvalitet och robusthet samt estetik.

Kursen är bindande

Datum och tid: 1 november i 2017 klockan 09.00-12.00. Kursen avslutas med gemensam lunch

Plats: Bengt Dahlgren, Högskolevägen 6A | 541 45 Skövde

Kursledare:  Roland Jonsson, WSP

Pris: 250 kr

 

onsdag 1 november 2017
Kl. 09:00
Medlem pris: 
250,00 kr
Aktivitetstyp: 
Lokalavdelning: 
Skaraborg
Extra info: 
Titel

OBS - logga in för att få medlemspris.

Anmälan

3 platser kvar

Registrera deltagare nedan. En deltagare i taget och gå sedan vidare för att slutföra anmälan.