Halvdagskurs i Örnsköldsvik om värmepumpar och värmeåtervinning

Halvdagskurs - Upphandling av värmepumpar och värmeåtervinning i ventilationssystem

 

Byggherrarna, Energi- & Miljötekniska föreningen och Fastighetsägarna bjuder in till en halvdagskurs som syftar till att skapa en bättre och mer detaljerad kunskap om årsvärmefaktor, energitäckning och installerad effekt för värmepumpsinstallationer i drift. I kursen får du också kunskaper om hur man i AF-delar och rambeskrivningar ställer prestandakrav och vilka förutsättningar som är viktiga för att få en bra fungerande värmepumpsinstallation.

Innehåll

Värmepumpar:

• Årsvärmefaktor, energitäckning och installerad effekt för värmepumpinstallationer i drift

• Värmepumpars verkliga lönsamhet

• Hur undvika missförstånd och möjliggöra riktiga totalkostnadsberäkningar

• Fallgroparna vid upphandling och installation av värmepumpar

FTX-system:

• Erfarenheterna från BeBos teknikupphandlingsprojekt för att få fram robusta och bra fungerande installationer och systemleveranser av värmeåtervinning ur ventilationsluft med värmeväxling i från- och tilluftsventilation (FTX).

• Finns det bra utrymmen för att placera aggregat? Hur kan aggregat placeras för att använda befintliga frånluftskanaler? Var finns möjlighet att dra tilluftskanaler?

• Tekniska krav som vid upphandling bör ställas på energiprestanda, installationers kvalitet och robusthet samt estetik.

Föreläsare Roland Jonsson, WSP

Datum och tid:  onsdag den 18 april 2018 kl. 13.00-16.30

Plats: Örnsköldsvik (exakt plats meddelas senare)

Kostnad: 250 kr exkl moms

Vi behöver din anmälan senast 11 april på http://www.byggherre.se/kalender/2018-04-18-upphandling-vaermepumpar-oernskoeldsvik/

 

 

 

   

onsdag 18 april 2018
Kl. 13:00
Medlem pris: 
0,00 kr
Aktivitetstyp: 
Lokalavdelning: 
Örnsköldsvik
Anmälan stänger: 
onsdag, 11 april, 2018 - 12:15

Registreringen är stängd och det går inte längre att anmäla sig till aktiviteten.