Halvdagskurs i Karlskrona om FTX och värmepumpar

Halvdagskurs i Karlskrona om FTX och värmepumpar

Välkommen till en halvdagsutbildning i Karlskrona om upphandling av värmepumpar och FTX arrangerad av Energi och Miljötekniska Föreningen

Kursen syftar till att skapa en bättre och mer detaljerad kunskap om årsvärmefaktor, energitäckning och installerad effekt för värmepumpinstallationer i drift. Kursen ska ge förbättrat beslutsunderlag till fastighetsägare vid kalkylering och upphandling av värmepumpar. Kursen ger också kunskap om hur man i AF-delar och rambeskrivningar ställer prestandakrav och vilka förutsättningar som är viktiga för att få en bra fungerande värmepumpinstallation. Kursen baseras på utredningar och erfarenheter från BeBo, Energimyndighetens beställargrupp för energieffektiva flerbostadshus, www.Bebostad.se.

Innehåll:

Värmepumpar:
•                          Årsvärmefaktor, energitäckning och installerad effekt för värmepumpinstallationer i drift
•                          Värmepumpars verkliga lönsamhet.
•                          Hur undvika missförstånd och möjliggöra riktiga totalkostnadsberäkningar.
•                          Fallgroparna vid upphandling och installation av värmepumpar

FTX-system: Erfarenheterna från BeBos teknikupphandlingsprojekt för att få fram robusta och bra fungerande installationer och systemleveranser av värmeåtervinning ur ventilationsluft med värmeväxling i från-och tilluftsventilation (FTX). Finns bra utrymmen för att placera aggregat? Hur kan aggregat placeras för att använda befintliga frånluftskanaler? Var finns möjlighet att dra tilluftskanaler? Tekniska krav som vid upphandling bör ställas på energiprestanda, installationers kvalitet och robusthet samt estetik.

Föreläsare: Roland Jonsson, WSP

Kostnad: 250 kr exkl moms. Kursen är delfinansierad av Energimyndigheten 

Tid och datum: 13.00-16.00 (kursen börjar med en gemensam lunch kl 12.00) Torsdagen den 7 december

Anmäl dig här (OBS! Begränsat antal platser – först till kvarn…): 

Kursen är bindande

Adress: WSP Sverige, Högabergsgatan 3 (samma hus som Radio Blekinge, fd Hattfabriken), Karlskrona

Kontaktperson: Torbjörn Kaarle, 0418 - 40 04 86, torbjorn.kaarle@swep.net

torsdag 7 december 2017
Kl. 12:00
Medlem pris: 
250,00 kr
Aktivitetstyp: 
Lokalavdelning: 
Blekinge
Extra info: 
Titel

OBS - logga in för att få medlemspris.

Anmälan

3 platser kvar

Registrera deltagare nedan. En deltagare i taget och gå sedan vidare för att slutföra anmälan.