Halvdagskurs i Borås om inneklimatkrav

Välkommen till en halvdagsutbildning i Borås om specifikation om inomhusklimat arrangerad av Energi & Miljötekniska Föreningen, med stöd från Energimyndigheten.

Under utbildningen går vi igenom R1- riktlinjer för specifikation av inneklimatkrav. Detta utgör ett underlag för att specificera och värdera inneklimatets kvalitet och fungerar som ett hjälpmedel för upphandling och projektering av inneklimat, samt för bedömning av inneklimatets kvalitet i befintliga byggnader.  Riktlinjerna ger underlag till beställaren och VVS-konsulten för bättre kommunikation i tidiga skeden och förbättrar förutsättningarna för att kommunikationen mellan alla inblandade aktörer ska resultera i det önskade och specificerade inneklimatet, genom samsyn i processen.

Innehåll:

•                     Bakgrund, vikten av ett gott inneklimat
•                     Genomgång av energieffektiviseringsåtgärder och påverkan på inneklimat
•                     Underlag för specifikation av inneklimat
•                     Projektering och upphandling av inneklimat
•                     Verifiering av inneklimat – mätningar
•                     Diskussion kring funktion, innehåll och praktiskt genomförande
•                     Hyresgästs respektive hyresvärds perspektiv på inneklimatfrågor

Föreläsare R1: Lars Ekberg, CIT Energy Management. I kursen ingår också Energi & Miljötekniska Föreningens R1- riktlinjer för specifikation av inneklimatkrav utan extra kostnad

Kostnad: 250 kr exkl moms. Kursen är delfinansierad av Energimyndigheten 

Plats: COMFORT HOTEL JAZZ, Allégatan 21 Borås 

Datum: Torsdag 12/10, kl 08,00  - 13,00

Hålltider:

Kl 08.00  Frukostfralla

Kl 08.30 – 12.00 Kurs

Kl 12.00 Gemensam lunch

Anmäl dig här (OBS! Begränsat antal platser – först till kvarn…):

 

 

 

torsdag 12 oktober 2017
Kl. 12:00
Medlem pris: 
250,00 kr
Aktivitetstyp: 
Lokalavdelning: 
Borås
Extra info: 
Titel

OBS - logga in för att få medlemspris.

Anmälan

1 platser kvar

Registrera deltagare nedan. En deltagare i taget och gå sedan vidare för att slutföra anmälan.