Frukostträff i Uppsala om låg varmvattenanvändning i nyproduktion

I och med att Riksbyggen låter certifiera och verifiera sin nyproduktion enligt Miljöbyggnad har man uppmärksammat att varmvattenanvändningen generellt ligger mycket lågt.

I en BeBo-förstudie har analys gjorts på tappvarmvattenanvändning för cirka 700 lägenheter fördelat på 29 nyproducerade bostadsrättsföreningar. För att i förstudien analysera tappvarmvattenanvändningen och energiåtgången togs en modell fram för analys av statistiken. Sammanställningen och analysen i förstudien påvisade att energianvändningen för tappvarmvatten i de undersökta husen var väsentligt lägre än den normaliserande nivån i BEN. Intervallet för energianvändningen för tappvarmvattenanvändning var 6 – 23 kWh/m2Atemp och år.

Vid en frukostträff med Energi- och Miljötekniska Föreningen och Sweco i Uppsala kommer Mari-Louise Persson, energistrateg hos Riksbyggen att prata om utredningen och vilka orsaker det finns eller inte finns till den stora skillnaden i tappvarmvattenanvändning.

Tid: Kl. 8.00-ca 10.00 (kursen inleds med frukostmacka)
Plats: Sweco Systems, Vaksalagatan 10, Uppsala

Datum: 12 december

Kostnad (frukostmacka ingår): 100 kr exkl moms för medlemmar, 150 kr exkl moms för icke-medlemmar.

 

 

 

torsdag 12 december 2019
Kl. 08:00
Medlem pris: 
100,00 kr
Lokalavdelning: 
Uppsala

OBS - logga in för att få medlemspris.

Anmälan

Registrera deltagare nedan. En deltagare i taget och gå sedan vidare för att slutföra anmälan.