Föredrag i Västerås om återvinning av spillvattenvärme

Välkommen på lunchföredrag där ämnet behandlar forskningsstudier kring tekniker för energieffektivisering av flerbostadshus.

Särskilt fokus ligger på spillvatten, som till dags dato utgör en outnyttjad guldgruva då många andra lågt hängande frukter redan är plockade. Vilka tekniker är kostnadseffektivast? Hur möjliggörs investeringsstöd till energirenoveringar? Vad blir ekonomiska och miljömässiga värdet? Hur stor är potentialen i Sverige?

Lunchföredraget arrangeras i Energi- och Miljötekniska Föreningens lokalavdelning i Västerås, och föredagshållare är Tomas Kindstedt, NEA och Gustav Andersson, NEA.

Datum och tid: 3 november, kl 11.30

Mötet sker via Teams

onsdag 3 november 2021
Kl. 11:30
Medlem pris: 
0,00 kr
Lokalavdelning: 
Västerås
Anmälan stänger: 
tisdag, 2 november, 2021 - 16:30

Registreringen är stängd och det går inte längre att anmäla sig till aktiviteten.