Föredrag i Uppsala om IMD

Den 1 juli 2021 träder nya krav i kraft på individuell mätning och debitering (IMD) för värme och tappvarmvatten i flerbostadshus.

Krav på installation av mätare för värme på lägenhetsnivå gäller för en begränsad del av landets flerbostadshus. Kraven kommer att ställas på de byggnader som har sämst energiprestanda. Men det kommer också att ges tid för byggnadsägare som vill göra andra energieffektiviserande åtgärder istället för att installera mätare. De alternativa åtgärderna som genomförs, antingen som separata åtgärder eller i samband med en större renovering eller om en större renovering, ska förbättra byggnadens energiprestanda så mycket att byggnaden inte längre omfattas av krav på IMD.

Det kommer också att finnas möjlighet till undantag om byggnadsägaren kan påvisa att det inte är tekniskt genomförbart eller lönsamt att installera IMD i den enskilda byggnaden.

Krav på mätare för tappvarmvatten på lägenhetsnivå gäller för de byggnadsägare som utför en ombyggnad av flerbostadshus om ombyggnaden innefattar en ny installation för tappvarmvatten eller en väsentlig ändring av befintliga installationer för tappvarmvatten.

Vid ett teknikföredrag i Uppsala kommer Mari-Louise Persson, energistrateg vid enheten för Hållbar Utveckling hos Riksbyggen att reda ut frågorna kring införandet av IMD.

Datum och tid: 14 april, kl 12.00

Föredraget kommer att hållas via Teams

 

onsdag 14 april 2021
Kl. 12:00
Medlem pris: 
0,00 kr
Lokalavdelning: 
Uppsala

OBS - logga in för att få medlemspris.

Anmälan

Registrera deltagare nedan. En deltagare i taget och gå sedan vidare för att slutföra anmälan.