Föredrag i Halmstad om lågtemperaturfjärrvärme

Fjärrvärmesystem återanvänder värme för att främst värma byggnader. Ursprungsprocesserna har i stor utsträckning byggt på förbränning av bränslen. Utfasning av fossila bränslen och begränsad tillgång till biomassa och avfall i Europa för förbränning kommer att medföra att andelen värme från annan ej bränslebaserad värmetillförsel måste öka. Detta har ökat det internationella intresset för lågtemperaturfjärrvärme.

En internationell forskargrupp har arbetat i tre år med att samla in och dokumentera olika aspekter av lågtemperaturfjärrvärme som ekonomiska drivkrafter, möjligheter till lägre temperaturer i byggnader och fjärrvärmenät, identifiering av fel i ett nät som har höga temperaturer, tidiga initiativ till lågtemperaturfjärrvärme och därtill hörande förändringsprocesser samt användning av olika konfigurationer av nät för lågtemperaturfjärrvärme.

Forskargruppens fleråriga arbete har organiserats från Högskolan i Halmstad och vid ett kostnadsfritt föredrag i EMTF Halmstad presenteras resultaten från detta omfattande arbete.

Föredragshållare: Dr Sven Werner, Professor emeritus, Energy Technology, Högskolan i Halmstad

Tid och datum: kl 11.30 den 25 november

Föredraget sker via Teams

 

torsdag 25 november 2021
Kl. 11:30
Medlem pris: 
0,00 kr
Lokalavdelning: 
Halmstad

OBS - logga in för att få medlemspris.

Anmälan

Registrera deltagare nedan. En deltagare i taget och gå sedan vidare för att slutföra anmälan.