Fastighetsfokus VVS på Malmömässan - Med seminarier om att "Renovera rätt", "Energi-, resurs- och kostnadseffektivt byggande"

Energi - och Miljötekniska Föreningen bjuder in till seminarier i samband med Fastighetsfokus VVS

Frukost/Lunch ingår och mässan är gratis!

Notera anmäler du dig till frukostseminariet så blir du även anmäld till mässan. Så det räcker att anmäla sig en gång. 

Fastighetsfokus VVS är en mässa för dig som är intresserad av energi, miljö och ekonomi när det kommer till VVS-installationer i fastigheter.

Passa på att nätverka och träffa Energi-och Miljötekniska Föreningens lokalkommitté, träffa ledande företag från branschen, titta på produkter och lyssna på intressant föredrag.

Frukostseminariet behandlar ett forskningsprojekt från forskningsfronten: 

”Renovera rätt – ventilation, inomhusmiljö, energi och de boendes beteende hör ihop!”   (Birgitta Nordquist, installationsteknik, Eja Pedersen, miljöpsykologi, och Akram Abdul Hamid, byggnadsfysik vid Lunds universitet)

"-Inom det tvärvetenskapliga projektet PEIRE (People – Environments – Indoor – Renovation – Energy; www.peire.lth.se ), som bedrivs av tolv forskare i Lund och Malmö, studeras hur de tekniska systemen som styr värme och luftkvalitet i lägenheter samspelar, och vilken roll de boende har för en god inomhusmiljö och en optimerad energiförbrukning.

  

Med sig har de också den nyblivna doktorn i byggnadsfysik, Akram Abdul Hamid, kommer även att beskriva sin avhandling om hur åtgärder vid renovering kan leda till de resultat som man eftersträvat, men också hur vissa åtgärder ibland ger negativa effekter. Genom faktiska mätningar i byggnader."

 

Du ges även möjlighet att ta del av seminarieprogrammet på mässan, genom ett antal föredrag över dagen med bl.a tema Energi- resurs och kostnadseffektivt byggande.

”- På Fastighetsfokus VVS kommer vi att prata om hur fastighetssektorn kan bidra till en långsiktigt hållbar framtid. Det kommer att handla om hur vi kan arbeta systematiskt med effektiv användning av energi och andra resurser.”
(Lars Ekberg, CIT Energy Management)

 

Gratis att delta men anmälan krävs!

Datum och tid: Tisdagen den 26 november

Plats: Malmömässan, Mässgatan 6

Program & Föredrag:

Kl 09.00 – 10.00                  ”Frukostseminarium - Renovera rätt – ventilation, inomhusmiljö, energi och de boendes beteende hör ihop!",  
                                             med Birgitta Nordquist, Eja Pedersen, Akram Abdul Hamid

Kl. 10.00 – 10.20                 ”Legionella”, med Fredrik Runius från Säker Vatten

Kl. 11.00 – 11.20                  ”Branschregler - Säker Vatten installation”, med Stefan Ingelstrand från Säker Vatten

Kl 12.00-12.20                      ”Plats för installationer”, med Fredrik Runius från Säker Vatten

Kl 13.00 – 13.30                   ”Resurs- energi och kostnadseffektivt byggande”, med Lars Ekberg från CIT Energy Management

 

 

Du behöver meddela om du önskar lunch och ev allergier, här nedan.

Välkommen!

 För mer info:                http://fastighetsfokusvvs.se/

 

Passa på att ta del av vårt medlemserbjudande!
Bli medlem för 2020 så ingår resten av 2019 och du får bl.a vår populära tidning Energi&Miljö samt rabatter på våra kurser och aktiviteter!

Medlemsavgiften är 790 kr per år (inkl moms).

Många får dessutom huvuddelen av medlemsavgiften betald av sin arbetsgivare.

Bli medlem HÄR

 

tisdag 26 november 2019
Kl. 09:00
Medlem pris: 
0,00 kr
Lokalavdelning: 
Malmö
Extra info: 
Vv meddela eventuella allergier

OBS - logga in för att få medlemspris.

Anmälan

9 platser kvar

Registrera deltagare nedan. En deltagare i taget och gå sedan vidare för att slutföra anmälan.