Energikonferens 2021

Årets Energikonferens lägger fokus på energieffektivisering i befintligt fastighetsbestånd och energieffektiv teknik i samband med renovering.

Energi- och Miljötekniska föreningen bjuder in till årets Energikonferens den 8 december 2021

Plats: Digitalt live sändning

Tid: Kl 10.00-17.00

I december följer vi upp förra årets succé med Energikonferens 2021.

Vi lyfter frågor kring möjligheterna att söka ekonomiskt stöd för energirenovering, tekniska och administrativa möjligheter och utmaningar för fastighetsägare, konsulter, entreprenörer m.fl. samt tittar på lyckade och mindre lyckade energirenoveringsprojekt.

 

Några av programpunkterna:

Varför renovera och energieffektivisera?
- Bakgrund till pågående satsningar och befintliga renoveringsstöd, med koppling till EU-satsningen; Green deal - A Renovation Wave in Europe

Möjligheter med energieffektiviseringsstödet för flerbostadshus.

- Miljarder till energirenoveringav flerbostadshus - bakgrund, målgrupper och så söker du pengarna.

- Kravet på IMD för värme och varför detta ger goda alternativ för de byggnader som omfattas av att installera IMD för värme.

- Tidplan för när åtgärder ska vara genomförda.

Miljö, klimat och hållbarhet - Klimatsmart renovering - vad är det?

- Representanter från beställar-och entreprenadsidan berättar sin syn på hur man praktiserar, avseende både nyproduktion och renoveringar.

- Behandlar bl.a miljöpåverkan och LCA, miljövarudeklarationer och indata till LCA beräkningar

Totalprojektens kärna och innehåll

- Beskrivning av totalmetodiken och fördelar med totalprojekt.

Goda exempel

- Lyckade solcellsentreprenader och vad är i framkant

- Totalmetodiken och exempel på renoveringsobjekt

- Kulturvärlden och undersökningsmetodiken med referens objekt att dra lärdomar av

- Lär av misstagen och hur du undviker fallgroparna.

 

Boka in datumet i kalendern redan idag och håll utkik i tidningen Energi & Miljö och våra digitala kanaler för mer information om programpunkter med föreläsare.

 

 

Pris: 2995 kr ex moms för medlemmar. Är du inte medlem i Energi- och Miljötekniska Föreningen betalar du 3995 kr ex moms.

 

onsdag 8 december 2021
Kl. 10:00
Medlem pris: 
2 995,00 kr
Aktivitetstyp: 
Anmälan stänger: 
söndag, 5 december, 2021 - 15:00

OBS - logga in för att få medlemspris.

Anmälan

Registrera deltagare nedan. En deltagare i taget och gå sedan vidare för att slutföra anmälan.