Energikonferens 2020 (Anmälan digitalt deltagande)

Varmt välkommen till Energi- och Miljötekniska Föreningens Energikonferens 2020 med tema ”Vi visar vägen” 3 december 2020.

Under årens lopp har man ofta kunnat bevittna hur byggprojekt i stor omfattning missat uppsatta energimål. Inte minst så märks detta genom att driftoptimeringar har fått en större plats och fokus i debatten, som en av de viktigaste åtgärderna för att minska energianvändningen i befintliga fastigheter. En aktivitet som i många fall ska vara utförd innan entreprenaden överlämnas till beställaren. 

Tillsammans tar vi branschen ett steg närmare att minska klyftan mellan projekterad energianvändning och faktisk uppmätt energianvändning.

Fokus ligger på energifrågan men vi belyser också såväl kostnadsaspekter kopplat till tekniska systemval som miljö- och hållbarhetsperspektiv.

Programmet spänner över hela byggprocessen:

  • Byggherrar pekar på utmaningarna med de skärpta energikraven
  • Projektering och beräkning av energianvändningen
  • Beräkningshjälpmedel
  • Systemlösningarnas betydelse för energianvändning och kostnadsbild
  • Installationsentreprenörernas utmaningar ur ett energiperspektiv
  • Kontroll och uppföljning av energiberäkningar och energianvändning
  • Driftorganisationens roll och betydelse ur ett energiperspektiv

 

F  Ö  R  E  L  Ä  S  A  R  E

09.30-10.00 • Energisamordning genom hela byggprocessen
Jasenka Hot, energiexpert byggnadsfysik på WSP Environmental, håller föredrag om energisamordning genom hela byggprocessen; från projektering till byggnation, idrifttagning, förvaltning och uppföljning. Vilka utmaningar finns kring beräkning och mätande av värden samt korrigering och normalisering av dessa värden?

 

10.00-10.30 • Tio års samlade erfarenheter av byggnation, drift och förvaltning
Marcus Svensson, vd på ByggVesta Development, pratar om bolagets erfarenheter från ett decennium av byggnation och konstruktion av cirka 4 000 egenvärmehus med flertalet olika totalentreprenörer, och han delar med sig av sina erfarenheter om vad som krävs för lyckad byggnation och förvaltning.

10.30-11.00 • Stockholms Hem berättar hur de ser på utmaningarna. Vad ser de för förbättringspotential?
Gunnar Wiberg från Stockholmshemberättar om de utmaningar som Stockholmshem identierar och vilken förbättrinspotential som finns i fastighetsbestånd.

 

11.00-11.30 • Rättvisande uppföljning och verifikation av plusenergihus
Johan Torstensson, certifierad passivhusexpert och vvs-konsult vid Incoord, pratar kring utmaningarna att projektera och producera passivhus som kan följas upp och verifieras. Vilka parametrar kan normaliseras och redovisas för att ge ett rättvisande resultat?

12.30-13.00 • Projekteringens fallgropar – praktiska erfarenheter från byggprojekt
Edwin Måradson, Dry-IT, civilingenjör Samhällsbyggnad och certifierad miljöbyggsamordnare pratar - utifrån sin mångåriga erfarenhet som energikonsult i nybyggnadsprojekt - om de fallgropar som finns under projekteringsstadiet i byggprojekt, vilka kan bidra till avvikelser mellan beräknad energianvändning och faktisk energianvändning. 

13.00-13.30 • Nya BBR – energikostnad vs energianvändning
Roland Jonsson, energiexpert på WSP med cirka 40 års erfarenhet av energifrågor, håller föredrag om Boverkets förslag i nya BBR 29 och reflekterar kring huruvida detta bidrar till lägre energikostnader och lägre energianvändning. Han redovisar också resultat som visar på intressanta möjligheter på temat.

13.30-14.00 • Sveby – verktyg för projektörer, byggherrar och entreprenörer
Per Levin är docent i byggnadsteknik vid KTH och energikonsult vid Projektengagemang. Per Levin pratar om branschstandarden Sveby och hur projektörer, byggherrar och entreprenörer kan använda Sveby som stöd vid beräkning, mätning, verifierande och avtalande av energianvändning i byggnader.

14.30-15.00 • Entreprenörsperspektiv – erfarenhetsåterföring från Valla Torg och Norra Djurgårdsstaden
Harry Matero, installationsstrateg på Skanska, delar med sig av sina erfarenheter av ombyggnation och nyproduktion med konkreta exempel. Vikten av samordning från projektering till utförande och uppföljning lyfts och vi spanar tillbaka på vad som gjordes bra och vad som kunde gjorts annorlunda.

15.00-15.30 • Drifterfarenhet – avstamp i AFF och fokus på praktiskt energiarbete
Peter Andersson, senior business developer på L&T, håller föredrag ur driftsynpunkt. Med avstamp i AFF hamnar fokus på praktiskt arbete kring energioptimering med relaterade utmatningar och möjligheter. Hur svårt kan det egentligen vara att spara energi?

 

Datum: 3 december 2020 Anmälan för digitalt deltagande senast 1 december.
Tid: Kl. 09.00 – 16.00
Plats: Denna anmälan avser digitalt deltagande via Microsoft Teams. Anmälda deltagare får en länk inför kursen på eftermiddagen/kvällen innan konferensdagen.
Pris: 2.995 kr ex moms för medlemmar. Är du inte medlem betalar du ordinarie pris om 3.995 kr ex moms.

Ett medlemskap i Energi- och Miljötekniska Föreningen kostar 790 kr per kalenderår, vilket betyder att du tjänar in kursavgiften direkt genom att gå på en teknikutbildning! I medlemskapet ingår en rad medlemsförmåner samt branschens ledande tekniktidning Energi & Miljö. Du blir medlem HÄR.

 

torsdag 3 december 2020
Kl. 09:00
Medlem pris: 
2 995,00 kr
Lokalavdelning: 
Stockholm

OBS - logga in för att få medlemspris.

Anmälan

Registrera deltagare nedan. En deltagare i taget och gå sedan vidare för att slutföra anmälan.