Digitalt teknikföredrag i Västerås om tekniktävling ventilationskomponenter

Nybyggda flerbostadshus har hög lufttäthet, vilket är bra ur energisynpunkt men det ställer nya och hårdare krav på utformningen av ventilationssystemen. Annars riskerar man både att få dålig inomhusmiljö och sämre energiprestanda.  

Tidigare förstudier genomförda inom BeBos Fördjupningsområde Ventilation har identifierat ett antal tekniska problem som kan uppkomma när man använder traditionella ventilationslösningar i lufttäta hus. Målet med tekniktävlingen var att stimulera framtagningen av nya och innovativa lösningar på dessa problem och utvärdera dessa.  

Tävlingen omfattade två delar:

Del A: Ersättningsluft vid spiskåpeforcering
Här eftersöktes lösningar för att tillföra mer luft i samband med att luftflödet i spiskåpan ökas, för att kontrollera undertrycket i lägenheten. Detta är särskilt viktigt vid en brand i byggnaden, då undertryck kan hindra människor med nedsatt kraft (t ex barn, äldre och funktionshindrade) från att öppna ytterdörren och utrymma. 

Del B: Samlings-/fördelningslådor
Här eftersöktes standardiserade och kostnadseffektiva lösningar med bra förutsättningar för luftflödesmätning, rationell injustering och uppfyller lufttäthets-, brand-, ljudkrav, etc. 

Under ett teknikmöte inom Energi- och Miljötekniska Föreningens lokalavdelning i Västerås kommer tekniktävlingen och de vinnande bidragen att presenteras. Tekniktävlingen har genomförts av Svensk Ventilation i samarbete med BeBo och har delfinansierats av Energimyndigheten. 

Plats: föredraget kommer att ske via Teams, de som anmält sig får en länk med vilken man kan logga in i mötet 

Föredragshållare: Karin Lindström, Anthesis Group

Datum och tid: Tisdag 25 maj, kl 11.30 

Välkommen!

 

 

 

 

tisdag 25 maj 2021
Kl. 11:30
Medlem pris: 
0,00 kr
Lokalavdelning: 
Västerås

OBS - logga in för att få medlemspris.

Anmälan

Registrera deltagare nedan. En deltagare i taget och gå sedan vidare för att slutföra anmälan.