Digitalt studiebesök i Stockholm på KTH Live-In lab

KTH Live-In Lab erbjuder en fullskalig testmiljö omfattande allt från byggnad och installationer till boende, användare och förvaltningsorganisation. Forskning och tester kan utföras i verkliga byggnader, vilket betyder att inte enbart produkten eller tjänsten i sig utvärderas, utan även hur respektive del bidrar till byggnadens prestanda som helhet. Resultat från projekt som förläggs i KTH Live-In Lab blir därmed kvalitetssäkrade på en hittills näst intill ouppnåelig nivå. KTH Live-In Lab omfattar i dagsläget tre testbäddar och en gemensam databas: Testbed KTH på KTH Campus Valhallavägen; Testbed EM (Einar Mattssons 305 studentlägenheter på KTH Campus); Testbed AH (Akademiska Hus nya Undervisningshus på KTH Campus)

Testbed KTH består av 300 kvm bygglovsbefriad yta, och är idag fördelat på ca 200kvm kontor och driftsutrymme och en ca 100kvm co-living-lägenhet. Dessa 100kvm byggs om på årlig basis beroende på forskningsinriktning och kan göras om till upp till åtta lägenheter. Lägenheterna, som bebos av studenter, kopplas mot olika forskningsprojekt där testdata samlas in och kan följas upp via olika system så som appar och automationssystem. I dagsläget pågår projekt kring bl.a. byggnadsautomation, boendebeteende, co-living, ventilation, nudging och resursanvändning osv.

KTH Live-In Lab kommer att presenteras vid ett digitalt studiebesök, arrangerat av Energi- och Miljötekniska Föreningen i Stockholm.

Föredragshållare: Jonas Anund Vogel, IFU-chef (Innovations-, forsknings- och Utvecklingschef) på Bengt Dahlgren Stockholm och Jonas är initiativtagare till KTH Live-In Lab

Tid och datum: 10 februari kl 11.00

Deltagande vid studiebesöket sker via Zoom: https://kth-se.zoom.us/j/63430699632

 

 

 

 

 

onsdag 10 februari 2021
Kl. 11:00
Medlem pris: 
0,00 kr
Lokalavdelning: 
Stockholm

OBS - logga in för att få medlemspris.

Anmälan

Registrera deltagare nedan. En deltagare i taget och gå sedan vidare för att slutföra anmälan.