Digital teknikutbildning - Praktiska konsekvenser av tydligare verifieringskrav och energiberäkning enligt BBR och BEN

Boverkets Byggregler (BBR) innefattar numera ett absolut krav på verifiering av byggnaders energianvändning och i den tillhörande föreskriften ”Byggnadens energianvändning vid normalt brukande och ett normalår” (BEN) regleras hur detta ska gå till.

EMTFs lokalavdelning i Stockholm bjuder in till en kurs där Per Levin, Projektengagemang, går igenom kraven och verktygen samt visar praktiska exempel på hur beräkningarna kan genomföras.

 

  • Vad innebär omräkningen till det primärenergital som är kravet i BBR och hur använder man ekvationen i det praktiska arbetet?
  • Vilka utökade krav medför BBR:s krav på verifiering och hänvisning till BEN?
  • Ska verifieringen ske med fördjupad energiberäkning i samband med färdigställandet eller med uppföljande mätning i efterhand?
  • Hur kan Svebys verktyg och anvisningar förtydliga arbetet och redovisningen?
  • Även energideklarationerna har redan påverkats av de nya kraven. Kommer redovisningen av energikraven i framtiden att kunna utföras som en utökad energideklaration?

 

Kursinnehåll:
- Genomgång BBR–krav
- Beräkning av primärenergital – exempel
- Krav på verifiering och mätning i BBR
- Genomgång BEN-kraven
- Beräkningsexempel BEN-kraven
- Genomgång av hjälpmedel i Sveby
 

Kursledare: Per Levin, Projektengagemang
Datum:  5 maj 2020
Tid: Kl. 09.00 – 12.00
Plats: Digitalt via Teams, anmälda deltagare får en länk inför kursen.
Pris: 1.995 kr ex moms för medlemmar. 
Är du inte medlem betalar du ordinarie pris om 2.750 kr ex moms.

 

Ett medlemskap i Energi- och Miljötekniska Föreningen kostar 790 kr per kalenderår, vilket betyder att du tjänar in kursavgiften direkt genom att gå på en teknikutbildning! I medlemskapet ingår en rad medlemsförmåner samt branschens ledande tekniktidning Energi & Miljö. Du blir medlem HÄR.

tisdag 5 maj 2020
Kl. 09:00
Medlem pris: 
1 995,00 kr
Aktivitetstyp: 

Registreringen är stängd. Denna aktivitet är redan fullbokat.