Digital kurs - Verifieringskrav och energiberäkning enligt BBR & BEN

Energi- och miljötekniska föreningen fortsätter sin populära och omtyckta satsning på ett digitalt kursutbud under 2021 med kursen Verifieringskrav och energiberäkning enligt BBR & BEN.

 

Vår lokalavdelning i Malmö bjuder in till kurs kring BBR och BEN. Då kursen hålls i digitalt format välkomnar vi deltagare från hela Sverige.

 

Boverkets Byggregler (BBR) innefattar numera ett absolut krav på verifiering av byggnaders energianvändning och i den tillhörande föreskriften ”Byggnadens energianvändning vid normalt brukande och ett normalår” (BEN) regleras hur detta ska gå till.

 • Vad innebär omräkningen till det primärenergital som är kravet i BBR och hur använder man ekvationen i det praktiska arbetet?
 • Vilka utökade krav medför BBR:s krav på verifiering och hänvisning till BEN?
 • Ska verifieringen ske med fördjupad energiberäkning i samband med färdigställandet eller med uppföljande mätning i efterhand?
 • Hur kan Svebys verktyg och anvisningar förtydliga arbetet och redovisningen?
 • Även energideklarationerna har redan påverkats av de nya kraven. Kommer redovisningen av energikraven i framtiden att kunna utföras som en utökad energideklaration?

 

Kursinnehåll:

 • Genomgång BBR–krav
 • Beräkning av primärenergital – exempel
 • Krav på verifiering och mätning i BBR
 • Genomgång BEN-kraven
 • Beräkningsexempel BEN-kraven
 • Genomgång av hjälpmedel i Sveby

Här kan du se en kortare film där Per Levin beskriver kursen

 

Kursledare: Per Levin, Projektengagemang
Datum: 7 december 2021
Tid: Kl. 09.00 – 12.00
Plats: Digitalt via Teams, anmälda deltagare får en länk inför kursen på eftermiddagen/kvällen innan kursdagen.
Pris: 1.995 kr ex moms för medlemmar. 
Är du inte medlem betalar du ordinarie pris om 2.795 kr ex moms.

 

Ett medlemskap i Energi- och Miljötekniska Föreningen kostar 790 kr per kalenderår, vilket betyder att du tjänar in kursavgiften direkt genom att gå på en teknikutbildning! I medlemskapet ingår en rad medlemsförmåner samt branschens ledande tekniktidning Energi & Miljö. Du blir medlem HÄR.

 

Avanmälanspolicy

Upp till 7 dagar innan kursdag fritt för avanmälan.

Efter 7 dagar tillmämpas avbokningsavgift om 50% av kursavgift.

Om du har fått förhinder är det fritt att skicka en kollega istället, kontakta i så fall kansliet.

 

 

tisdag 7 december 2021
Kl. 09:00
Medlem pris: 
1 995,00 kr
Aktivitetstyp: 
Lokalavdelning: 
Malmö

OBS - logga in för att få medlemspris.

Anmälan

Registrera deltagare nedan. En deltagare i taget och gå sedan vidare för att slutföra anmälan.