Digital kurs - Kyl- och värmepumpsteknik inriktning köldmedier

Energi- och miljötekniska föreningen fortsätter sin populära och omtyckta satsning på ett digitalt kursutbud under hösten med kurs i Kyl- och värmepumpsteknik inriktning köldmedier.

 

Vår lokalavdelning i Karlstad bjuder i samarbete med RISE (Reasearch Instututes of Sweden) in till kurs i köldmedier.

Då kursen hålls i digitalt format välkomnar vi deltagare från hela Sverige.

 

Målgrupp:

Kursen kan med fördel användas som en introduktion till kyl- och värmepumpsteknik för VVS-tekniker eller för er som på något sätt kommer i kontakt med kyl- och värmepumpssystem och köldmedier; exempelvis konsulter, beställare, fastighetsägare, livsmedelsindustrin, process- och tillverkningsindustrin, offentlig verksamhet, tekniker, projektledare och administrativ personal. 

 

Kursinnehåll:

  • Köldmediers klimatpåverkan och varför FN, EU och Sverige vill reducera användandet av klimatskadliga köldmedier.
  • Värmepumpande teknik är en väldigt viktig komponent för klimatomställningen. Trend: Ökad användning av värmepumpar, komfortkyla och AC, i Sverige och i världen.
  • Vad betyder F-gasförordningen i praktiken för anläggningsägare och operatörer?
  • Att byta köldmedium är en kompromissfylld resa. Vi reder ut de mindre klimatskadliga köldmediernas alla för- och nackdelar, samt vad som ev. står i vägen för bytet.
  • Hur långt har olika branscher kommit vad gäller byte av köldmedium? Vi tittar på olika typer av värmepumpar, kylanläggningar i bilar och kommersiell kyla.
  • Kommersiell kylteknik; Vilka fördelar kan uppnås vid byte av system? Vilka frågor behöver jag ha svar på när jag beställer?

 

I kursavgiften ingår boken VVS 2000 Kylteknik (värde ca 800 kr) som kan användas som referenslitterur och för självstudier.

 

Kursledare: Martin Larsson från RISE (Reasearch Instututes of Sweden)
Datum: 28 oktober 2021
Tid: Kl. 09.00 – 12.00
Plats: Digitalt via Teams, anmälda deltagare får en länk inför kursen.
Pris: 2.395 kr ex moms för medlemmar. 
Är du inte medlem betalar du ordinarie pris om 3.150 kr ex moms.

 

Ett medlemskap i Energi- och Miljötekniska Föreningen kostar 790 kr per kalenderår, vilket betyder att du tjänar in kursavgiften direkt genom att gå på en teknikutbildning! I medlemskapet ingår en rad medlemsförmåner samt branschens ledande tekniktidning Energi & Miljö. Du blir medlem HÄR.

 

torsdag 28 oktober 2021
Kl. 09:00
Medlem pris: 
2 395,00 kr
Aktivitetstyp: 
Lokalavdelning: 
Karlstad

OBS - logga in för att få medlemspris.

Anmälan

Registrera deltagare nedan. En deltagare i taget och gå sedan vidare för att slutföra anmälan.