Digital kurs - Installationsbrandskydd

Energi- och miljötekniska föreningen fortsätter sin populära och omtyckta satsning på ett digitalt kursutbud under 2021 med kursen Installationsbrandskydd.

Vår lokalavdelning i Luleå bjuder in till kurs men då kursen hålls i digitalt format välkomnar vi deltagare från hela Sverige.

Kursen leds av Tomas Fagergren på Brandskyddslaget och baseras på de krav som ställs i byggreglerna, BBR. Här redovisas olika brandskyddstekniska lösningar i flertalet byggnadstyper, med avseende på både brand och brandgasspridning, med hänsyn till brandcellsindelning och klasser, förläggning av kanaler, upphängningsanordningar, fläktrum, imkanaler, brandskyddsspjäll, schakt med mera.
 

Kursen riktar sig till olika yrkeskategorier inom installation som kommer i kontakt med brandskyddstekniska frågeställningar och alla som vill öka sina kunskaper inom området.

Kursinnehåll i urval:

  • Brandtekniska klasser, integritet, isolerande- och bärförmåga. Funktion för olika avskiljande byggnadsdelar
  • Brandförlopp: Olika skeenden och hur byggnadens brandskydd påverkas. Standardiserad brand och naturligt brandförlopp
  • Brandskyddstekniska lösningar för olika byggnadstyper som kontor, passivhus, bostäder, sjukhus, boende för personer med särskilt vårdbehov samt skolor. 
  • SBA (systematiskt brandskyddsarbete). 
  • Imkanaler
  • Genomföringar rör, el och ventilation.

 

Du kan också se en kortare introduktionsfilm, där Tomas Fagergren, sammanfattar kursen https://www.youtube.com/watch?v=4srwHeeoDqg

Kursledare: Tomas Fagergren, Brandskyddslaget
Datum: 26 oktober, 2021
Tid: Kl. 09.00 – 12.00
Plats: Digitalt via Teams, anmälda deltagare får en länk inför kursen på eftermiddagen/kvällen innan kursdagen.
Pris: 1.995 kr ex moms för medlemmar. 
Är du inte medlem betalar du ordinarie pris om 2.795 kr ex moms.

 

Ett medlemskap i Energi- och Miljötekniska Föreningen kostar 790 kr per kalenderår, vilket betyder att du tjänar in kursavgiften direkt genom att gå på en teknikutbildning! I medlemskapet ingår en rad medlemsförmåner samt branschens ledande tekniktidning Energi & Miljö. Du blir medlem HÄR.

Avanmälanspolicy

Upp till 7 dagar innan kursdag fritt för avanmälan.

Efter 7 dagar tillmämpas avbokningsavgift om 50% av kursavgift.

Om du har fått förhinder är det fritt att skicka en kollega istället, kontakta i så fall kansliet.

 

tisdag 26 oktober 2021
Kl. 09:00
Medlem pris: 
1 995,00 kr
Aktivitetstyp: 
Lokalavdelning: 
Luleå

OBS - logga in för att få medlemspris.

Anmälan

Registrera deltagare nedan. En deltagare i taget och gå sedan vidare för att slutföra anmälan.