Digital kurs - Installationsbrandskydd

Energi- och miljötekniska föreningen fortsätter sin populära och omtyckta satsning på ett digitalt kursutbud under hösten med kursen Installationsbrandskydd.

Då kursen hålls i digitalt format välkomnar vi deltagare från hela Sverige.

Kursen leds av Tomas Fagergren på Brandskyddslaget och baseras på de krav som ställs i byggreglerna, BBR. Här redovisas olika brandskyddstekniska lösningar i flertalet byggnadstyper, med avseende på både brand och brandgasspridning, med hänsyn till brandcellsindelning och klasser, förläggning av kanaler, upphängningsanordningar, fläktrum, imkanaler, brandskyddsspjäll, schakt med mera.
 

Kursen riktar sig till olika yrkeskategorier inom installation som kommer i kontakt med brandskyddstekniska frågeställningar och alla som vill öka sina kunskaper inom området.

Kursinnehåll i urval:

  • Brandtekniska klasser, integritet, isolerande- och bärförmåga. Funktion för olika avskiljande byggnadsdelar
  • Brandförlopp: Olika skeenden och hur byggnadens brandskydd påverkas. Standardiserad brand och naturligt brandförlopp
  • Brandskyddstekniska lösningar för olika byggnadstyper som kontor, passivhus, bostäder, sjukhus, boende för personer med särskilt vårdbehov samt skolor. 
  • SBA (systematiskt brandskyddsarbete). 
  • Imkanaler
  • Genomföringar rör, el och ventilation.
  • Brandgaskontrollsystem i höga byggnader för trapphus, hissar och som brandgasventilation. Trycksättning av utrymningshissar och brandbekämpningshissar

 

Kursledare: Tomas Fagergren, Brandskyddslaget
Datum: 19 november
Tid: Kl. 09.00 – 12.00
Plats: Digitalt via Teams, anmälda deltagare får en länk inför kursen på eftermiddagen/kvällen innan kursdagen.
Pris: 1.995 kr ex moms för medlemmar. 
Är du inte medlem betalar du ordinarie pris om 2.750 kr ex moms.

 

Ett medlemskap i Energi- och Miljötekniska Föreningen kostar 790 kr per kalenderår, vilket betyder att du tjänar in kursavgiften direkt genom att gå på en teknikutbildning! I medlemskapet ingår en rad medlemsförmåner samt branschens ledande tekniktidning Energi & Miljö. Du blir medlem HÄR.

 

torsdag 19 november 2020
Kl. 09:00
Medlem pris: 
1 995,00 kr
Aktivitetstyp: 
Lokalavdelning: 
Stockholm

OBS - logga in för att få medlemspris.

Anmälan

Registrera deltagare nedan. En deltagare i taget och gå sedan vidare för att slutföra anmälan.