Digital kurs - Gratis pilotkurs Totalmetodik

 

Digital kurs för Totalmetodikkonsulter – gratis pilot i två delar, först till kvarn!

Energi- och Miljötekniska Föreningen bjuder in till en kurs om Totalmetodik.

Kursen vänder sig till certifierade energiexperter (behörighet Kvalificerad) och certifierade energikartläggare (eller personer med motsvarande kunskaper) som vill kunna erbjuda tjänster som Totalmetodikkonsulter. Den är också för dig som vill kunna erbjuda tjänster kopplade till det kommande energirenoveringsstödet för flerbostadshus.  

Kursen sträcker sig över två halvdagar och är av pilotkaraktär, vilket innebär att kursdeltagarna förbinder sig att aktivt delta i kursutvärderingar och diskussioner i anslutning till respektive halvdag.

Kursen hålls av vår lokalavdelning i Göteborg som bjuder in deltagare från hela Sverige.

Max 15 personer. Först till kvarn.  

 

Kursinnehåll:

 • Varför renovera och energieffektivisera enligt Totalmetodiken?
  • Globala och fastighetsnära nyttor
  • Byggnadsbeståndets status
  • Goda lönsamma exempel
 • Miljarder till energirenovering av flerbostadshus – så söker du pengarna
 • Miljöpåverkan och LCA
 • Lönsamhet
  • Grundläggande begrepp
  • Vanliga metoder för lönsamhetsberäkning
  • Energiprisutveckling och prismodeller
 • Totalmetodiken
  • Framtagning av åtgärdspaket
  • Erforderliga grunddata
  • Kostnader och åtgärder påverkar varandra
  • Beräkningsgång
 • Energibesiktning
  • Typiska lönsamma åtgärder
  • IMD för värme och varmvatten
  • Åtgärders inverkan på inomhusmiljön
 • Energiberäkningar
  • Vanliga energiberäkningsprogram och deras användningsområden
 • Kostnadskalkyler
 • Viktigt att tänka på vid projektering och entreprenad
 • Viktigt att tänka på vid uppföljning
  • Mätning av energianvändning
  • Kontroll av lönsamhetsutfall
 • Totalmetodikens verktyg och hjälpmedel
 • Roller och ansvar under Totalmetodikens olika etapper

 

 • Kursledare:                   Daniel Olsson och Karin Glader, CIT Energy Management
 • Datum och tid, Del 1:    1 september 2021, kl. 08.30-12.00 + utvärdering
 • Datum och tid, Del 2:    3 september 2021, kl. 08.00-12.00 + utvärdering
 • Plats:                              Digitalt via Teams
 • Pris:                                0 kr (gäller även icke-medlemmar)

 

 

Ett medlemskap i Energi- och Miljötekniska Föreningen kostar 790 kr per kalenderår. I medlemskapet ingår en rad medlemsförmåner samt branschens ledande tekniktidning Energi & Miljö. Du blir medlem HÄR.

 

onsdag 1 september 2021
Kl. 08:30
Medlem pris: 
0,00 kr
Aktivitetstyp: 
Lokalavdelning: 
Göteborg

Registreringen är stängd. Denna aktivitet är redan fullbokat.