Digital kurs - Energiberäkning & BBR: Systemlösningar, Ekonomi och Miljö

Energi- och Miljötekniska föreningen fortsätter sin populära och omtyckta satsning på ett digitalt kursutbud under 2021 med kursen Energiberäkning och BBR: Systemlösningar, Ekonomi och Miljö.

 

Vår lokalavdelning i Jönköping bjuder in till Energiberäkning och BBR. Då kursen hålls i digitalt format välkomnar vi deltagare från hela Sverige.

 

Kursen hålls av Edwin Måradson, Fast Forward Concept AB, och vänder sig främst till fastighetsägare, fastighetsutvecklare, byggherrar, energikonsulter, entreprenörer, projekt- och projekteringsledare.

Energikapitlet i BBR har minst sagt genomgått en totalrenovering de senaste åren. Flera nya ändringar är på ingång. Effektbristen är ett faktum och klimatdeklarationer är på väg in i BBR. Har du koll på alla konsekvenser och risker som kraven medfört och kommer att medföra? Är systemvalen väl genomtänkta?

Framtidens krav på byggbranschen fordrar dialog och samverkan mellan alla parter i loopen från kravställande till färdig byggnad i drift.

 

Utbildningen belyser bland annat följande frågeställningar;

  • Vad är de viktigaste ändringarna i BBR jämfört med tidigare versioner?
  • Energianvändningen ska verifieras sedan 1 juli 2017. Vad behöver byggherren och entreprenören tänka på för att risken för sena åtgärder eller i värsta fall vite pga. avvikelse mellan den beräknade och faktiska energianvändningen minimeras? Finns det några kraftfulla metoder att använda för det ändamålet?
  • Energirelaterade systemval berör livscykelkostnader (LCC), inomhusmiljö, CO2-emissioner (LCA), effekttryggheten, mm. Vad behöver energikonsulten, byggherren och entreprenören tänka på framöver utifrån dessa viktiga hållbarhetskriterier?
  • Hur påverkar nära-nollenergikravet som kommer att gälla för alla nybyggnader from 1 jan 2021 dagens projekt.

 

Kursledare: Edwin Måradson, Fast Forward Concept AB
Datum: 16 november 2021
Tid: Kl. 09.00 – 12.00
Plats: Digitalt via Teams, anmälda deltagare får en länk inför kursen på eftermiddagen/kvällen innan kursdagen.
Pris: 1.995 kr ex moms för medlemmar. 
Är du inte medlem betalar du ordinarie pris om 2.795 kr ex moms.

 

Ett medlemskap i Energi- och Miljötekniska Föreningen kostar 790 kr per kalenderår, vilket betyder att du tjänar in kursavgiften direkt genom att gå på en teknikutbildning! I medlemskapet ingår en rad medlemsförmåner samt branschens ledande tekniktidning Energi & Miljö. Du blir medlem HÄR.

 

Avanmälanspolicy

Upp till 7 dagar innan kursdag fritt för avanmälan.

Efter 7 dagar tillmämpas avbokningsavgift om 50% av kursavgift.

Om du har fått förhinder är det fritt att skicka en kollega istället, kontakta i så fall kansliet.

 

 

tisdag 16 november 2021
Kl. 09:00
Medlem pris: 
1 995,00 kr
Aktivitetstyp: 
Lokalavdelning: 
Jönköping

OBS - logga in för att få medlemspris.

Anmälan

Registrera deltagare nedan. En deltagare i taget och gå sedan vidare för att slutföra anmälan.