Årsmöte 2020

Välkommen till årsmöte för EMTF Förlag AB och Energi- och Miljötekniska Föreningen fredagen den 15 maj 2020

Med anledning av dessa Corona tider så vill även vi värna om trygga sammankomster och minimera fysiska möten, för att minska risk för smittspridning.
Därmed planerar vi att erbjuda deltagande vid årsmötet digitalt.

Plats: Digital länk, förmedlas anmälda deltagare inför mötet
När: Fredag 15 maj, kl 13.00

ANMÄLAN HÄR NEDAN

Dagordning

 1. Mötets öppnande 
 2. Val av mötesordförande 
 3. Mötet stadgeenligt utlyst 
 4. Val av 2 justeringsmän 
 5. Verksamhets- och revisionsberättelse 
 6. Fastställande av resultat- och balansräkning 
 7. Ansvarsfrihet för styrelsen
 8. Bestämmande av medlemsavgift 
 9. Av styrelsen föreslagna ärenden
 10. Val av styrelse  
 11. Val av 2 revisorer och 1 revisorssuppleant 
 12. Val av 3 valnämndsledamöter 
 13. Övriga ärenden   
  - Årets lokalavdelning 2019
  - Stipendieutdelning
 14. Mötets avslutande 

 

 

fredag 15 maj 2020
Kl. 13:00
Medlem pris: 
0,00 kr

OBS - logga in för att få medlemspris.

Anmälan

Registrera deltagare nedan. En deltagare i taget och gå sedan vidare för att slutföra anmälan.