AKTUELLT PROJEKT | 17 nov 2021

”Aggregat skickades som platta Ikeapaket”

”Aggregat skickades som platta Ikeapaket”
Den första etappen blev nyligen klar. I bostadsområdet Saltskog i södra Södertälje har 429 lägenheter fått ny ventilation. Foto: Telge bostäder

Telge bostäder ska lagom till jul ha bytt ut ventilationen i drygt 800 lägenheter i två bostadsområden i Södertälje.

TEXT: MIKAEL BERGLING

Den första etappen blev nyligen klar. I bostadsområdet Saltskog i södra Södertälje har 429 lägenheter fått ny ventilation.

– De gamla ventilationsaggregaten hade nått sin tekniska livslängd och behövde bytas ut, både av effektivitets, miljö- och komfortskäl, säger Andreas Varli, som är projektledare på Telge bostäder, och berättar att bolaget bland annat ville fasa ut det köldmedia som tidigare användes.

Sammanlagt 17 nya FTX-aggregat med batteriåtervinning har installerats. Även fläktrummen, som ligger på fastigheternas vindar och i princip betjänar en trappuppgång vardera, moderniserades i samband med bytet av aggregaten. I huvudsak har befintliga kanalsystem och anslutningar för tilloch frånluft återanvänts, men kompletterats där det har behövts. Golvbrunnar, och golvytskikt i anslutning till dessa, har bytts ut och ledarmaturer med inbyggda närvarosensorer satts upp.

– Det har även installerats nya shuntar, digitala manometrar, cirkulationspumpar och liknande. Fyra undercentraler, i princip en per huskropp, har renoverats och styr-och reglerutrustningen bytts ut, säger Andreas Varli.

Ett nytt webbaserat gränssnitt gör det möjligt att på distans övervaka hur aggregaten fungerar.

– Får vi ett larm eller en indikation på att något inte är som det ska, kan personalen via sina skärmar på distans felsöka. De behöver inte åka ut för att på plats kontrollera vad som har hänt eller justera en inställning.

Det har även installerats nya fläktar för ventilation av vindsutrymmena.

– Tidigare satt de ute på yttertaken. Nu har vi fått in dem på vindarna, vilket är bra för driftpersonalens arbetsmiljö.

Apparatskåpen i fläktrummen har bytts ut mot större och modernare och nya gruppcentraler för el med automatsäkringar installerats.

De nya ventilationsaggregatens kapacitet varierar beroende på hur många lägenheter som ska servas.

Telge bostäders krav i samband med upphandlingen var ett SFP-vvärdet vid grundflöde på max 1,7 kW / (m3/s) vid ett kanaltryck på 200 Pa.

Andreas Varli, projektledare på Telge bostäder. Foto: Privat

– Vi vill också ha en överkapacitet på 30 procent. Genom att aggregaten inte arbetar på hundra procent, trots att de levererar det som vi vill att de ska göra, kan vi bibehålla energibesparingarna. Dessutom mår aggregatet i ett längre perspektiv bra av att inte köras på maxvarv, säger Andreas Varli.

Efter bytet har det blivit en bättre arbetsmiljö i fläktrummen för drift-och underhållspersonalen.

– Ljudnivån är lägre och det är lättare att serva de nya aggregaten jämfört med de som stod där tidigare. Produkterna har dessutom blivit mindre och mer effektiva med åren. Samtliga fläktrum är CE-märkta.

En utmaning har varit att få in de nya ventilationsaggregaten i fläktrummen utan att göra hål i vindstaken.

– Trapporna såväl som fläktrumsdörrarna är för smala för att man ska kunna ta in aggregaten den vägen om de är monterade. Istället skickades de direkt från vår fabrik i Litauen i platta paket enligt Ikeamodell. Alternativet hade varit att leverera dem hela, monterera isär dem på gården för att därefter montera ihop dem igen på vinden. På det här sättet sparas ett moment och kostnader, säger Anders Ruona vid ventilationsleverantören Systemair Sverige AB.

Han berättar att personal från den svenska entreprenör som svarat för installationerna utbildats vid fabriken i Litauen i att montera ihop aggregaten.

– Den kvalitetsansvarige vid fabriken har på plats avsynat montagen för att säkerställa att kvalitet och garantier bibehålls.

Lagom till jul ska den sista etappen vara klar. Den omfattar 379 lägenheter från slutet av 1960-talet i bostadsområdet Västra Blombacka i Södertälje. 23 nya FTX-aggregat har eller är på väg att komma på plats.

I fastigheterna var det tidigare installerat roterande värmeväxlare. Om någon i huset till exempel stekte bacon till lunch riskerade doften att snabbt spridas till grannarna i huset.

– Fördelen med roterande värmeväxlare är att de har hög verkningsgrad. Nackdelen med att installera dem i ett flerbostadshus är den lukt överföring som kan förekomma i samband med återvinningsprocessen, säger Andreas Varli.

Även i Västra Blombacka har undercentraler renoverats och uppgraderats, ungefär som i Saltskog. Dessutom har det installerats nya plattvärmeväxlare och dragits nya vattenrör till fläkt rummen på vinden som ska förse värmebatterierna med vatten via fjärrvärmesystemet.

Publicerad 17 november 2021

På nytt jobb

Pål Warolin har utsetts till ny vd på Uniwater AB, Göteborg. Han kommer från annan bransch.
 Peter Nyberg har anställts som energistrateg på Specialfastigheter Sverige AB, Stockholm. Han kommer från Aktea.
Leo Olsson har anställts som energingenjör hos Aktea AB, Stockholm. Han kommer från TUC. Jules Hanley har anställts som energiingenjör i Malmö. Hon kommer från Lunds tekniska högskola. Riccardo Maggioni har anställts som energispecialist i Göteborg. Han kommer från KYH.
Jonas Brandstedt har anställts som projektledare på Ventpartner i Västmanland AB, Västerås.

Föreningen för branschens proffs

Tillsammans skapar vi ett hållbart samhälle där både människor och miljö mår bra. Aktiviteterna, utbildningarna och verktygen du behöver för att utvecklas i din yrkesroll. Gå med i EMTF du också.

Läs mer om fördelarna av medlemskap i EMTF

Nyhetsbrev från Energi & Miljö

Nyheterna, reportagen, forskningen och frågorna för oss som jobbar för god innemiljö och energieffektiva byggnader.
Gratis varje vecka direkt i din inkorg.

jag godkänner att energi-miljo.se sparar och hanterar mina kontaktuppgifter.