Biobränsle | 22 dec 2014

ÄFAB utreder bioenergi

 

ÄFAB i Lidköping har via Vinnova och Energimyndigheten fått uppdraget att utifrån företagens erfarenheter och önskemål, tillsammans med forskare och branschorganisationer, sammanställa bioenergins möjligheter och barriärer. Arbetets långsiktiga mål är att stärka samarbetet mellan företag och akademi och skapa nya/förbättrade produkter, marknadsanpassa dessa för nya marknader och öka de mindre bioenergiföretagens möjlighet att växa.

-Vi är naturligtvis mycket stolta över att ha fått myndigheternas förtroende att genomföra detta viktiga uppdrag, säger Bengt- Erik Löfgren VD för ÄFAB i Lidköping.

-Agendan som vi ska ta fram ska beskriva nuläget för branschen och dess tillväxtpotential men också peka på upplevda hinder och möjligheter.

– Det är viktigt att det finns en branschgemensam agenda som beskriver var behovet av forskning och utveckling av såväl systemlösningar som förbränningsteknik av olika former bioenergi finns, fortsätter Löfgren, men också att identifiera viktiga barriärer som bromsar utvecklingen samt att se till att det finns en plan för att genom bättre samverkan överbrygga dessa.

Agendan som tas fram ska sedan även kunna fungera som ett underlag för en forsknings- och innovationsstrategi. Genom denna samverkan skapar agendan bättre förutsättningar för att offentliga insatsmedel används på bästa sätt och att dessa även samverkar med de privata företagens insatser. Därmed skapas samtidigt bättre förutsättningar för en ökad export av svenskt bioenergikunnande.

– Direkt efter helgerna kommer vi att starta arbetet med att göra en kartläggning över företagens upplevda marknadssituation i avsikt att identifiera problem och möjligheter med fokus på små och medelstora anläggningar. Denna kartläggning skall sedan presenteras för såväl forskare och akademi som företag och samhälle. Tillsammans ska vi sedan utforma en plan för hur aktörerna kan samverka med samhällsintressena för att säkerställa en fortsatt utveckling av konkurrenskraftig och effektiv småskalig förbränningsteknik, förklarar Löfgren, – Detta är viktigt inte minst för att möta såväl nationella som globala utmaningar på nya marknader. Arbetet kommer att utföras med såväl individuella möten som tillsammans i workshops.

Bioenergin är landets största energibärare och svarar för en tredjedel av all energi som vi använder i Sverige. Branschen bidrar med 35 000 årsarbetstillfällen i huvudsak utanför storstadsregionerna. Omkring 60 % av all förnybar energi har sitt ursprung i biomassa och bioenergi är den viktigaste energibäraren i våra fjärrvärmeverk och svarar för den tredje största elproduktionen i landet efter vattenkraft och kärnkraft. Omkring 10 % av våra drivmedel kommer från bioråvara. Omkring 300 000 villaägare värmer sitt hus med biobränslen, varav nästan en tredjedel eldar med pellets. Totalt använde vi 2013 i Sverige nästan 1,9 miljoner ton pellets.

Källa: Äfab

Publicerad 22 december 2014

På nytt jobb

Pål Warolin har utsetts till ny vd på Uniwater AB, Göteborg. Han kommer från annan bransch.
 Peter Nyberg har anställts som energistrateg på Specialfastigheter Sverige AB, Stockholm. Han kommer från Aktea.
Leo Olsson har anställts som energingenjör hos Aktea AB, Stockholm. Han kommer från TUC. Jules Hanley har anställts som energiingenjör i Malmö. Hon kommer från Lunds tekniska högskola. Riccardo Maggioni har anställts som energispecialist i Göteborg. Han kommer från KYH.
Jonas Brandstedt har anställts som projektledare på Ventpartner i Västmanland AB, Västerås.

Föreningen för branschens proffs

Tillsammans skapar vi ett hållbart samhälle där både människor och miljö mår bra. Aktiviteterna, utbildningarna och verktygen du behöver för att utvecklas i din yrkesroll. Gå med i EMTF du också.

Läs mer om fördelarna av medlemskap i EMTF

Nyhetsbrev från Energi & Miljö

Nyheterna, reportagen, forskningen och frågorna för oss som jobbar för god innemiljö och energieffektiva byggnader.
Gratis varje vecka direkt i din inkorg.

jag godkänner att energi-miljo.se sparar och hanterar mina kontaktuppgifter.