Välkommen till Energi- och Miljötekniska Föreningen

ENERGIKONFERENSEN ”VI VISAR VÄGEN” ÄR FLYTTAD TILL I HÖST. NYTT DATUM KOMMER!

      
Jasenka Hot (WSP Environmental), Johan Torstensson (Incoord), Edwin Måradson (Dry-IT) och Per Levin (Projektengagemang) är några av föreläsarna på Energi- och Miljötekniska Föreningens Energikonferens ”Vi visar vägen” på Arenavägen 7 i Stockholm fredag 27 mars.

Konferensens fokus ligger på energifrågan men vi belyser också kostnadsaspekter kopplat till tekniska systemval och miljö- och hållbarhetsperspektiv.

Mer information kommer!

  •  
Bli medlem!