900 miljoner kronor till energieffektiviserings- och klimatinitiativ för Östeuropa

På svenskt initiativ har ett internationellt samarbete för Östeuropa lanserades i Stockholm. Samarbetet handlar om finansiering av större investeringar inom energieffektivisering och på miljöområdet. Vid  lanseringen hölls en givarkonferens där bland andra biståndsminister Gunilla Carlsson, EU-kommissionären Benita Ferrero-Waldner och Ukrainas biträdande premiärminister Hryhoriy Nemirya deltog.

Partnerskapet har redan fått ett starkt stöd, med utfästelser från en lång rad länder att bidra ekonomiskt. Utfästelserna vid givarmötet uppgick till drygt 90 miljoner euro (ca 900 miljoner kronor), för perioden 2010-2014. Sverige har utlovat ett bidrag på 24 miljoner euro till stödfonden, under femårsperioden.

– Det finns ett stort behov av reformer inom energisektorn i Östeuropa. Användningen av energi i Ukraina är idag bara en tredjedel så effektiv som i EU-länderna i genomsnitt. Detta nya samarbete är ett tydligt stöd för att kunna genomföra reformer och ett konkret initiativ inför klimatförhandlingarna i Köpenhamn, inom COP 15. Modernisering av energisektorn i Östeuropa är också central för ökad energisäkerhet i Europa som helhet, säger biståndsminister Gunilla Carlsson.

Det nya samarbetet, som är ett svenskt EU-initiativ, har namnet Eastern Europe Energy Efficiency and Environment Partnership (EEEEEP). Förutom Sverige har Danmark, Estland, Lettland, Litauen, Rumänien, Norge, Polen och USA hittills utlovat finansiering till EEEEEP. EU-kommissionen kommer också att lämna ett omfattande ekonomiskt stöd till partnerskapet, liksom Ukraina.

Inom EEEEEP samverkar en lång rad bilaterala givare, EU-kommissionen, Ukraina och de internationella finansiella institutionerna Europeiska investeringsbanken (EIB), Europeiska utvecklingsbanken (EBRD), Nordiska investeringsbanken (NIB), Nordiska miljöfinansieringsbolaget (NEFCO) och Världsbanken/International Finance Corporation (IFC).

Arbetet inom EEEEEP kommer till att börja med att inriktas på finansiering av större offentliga projekt i Ukraina, särskilt inom fjärrvärmesektorn. Också andra energi- och miljöinsatser kan bli aktuella för stöd. Investeringarna ska leda till omfattande minskning av energiförbrukning och till positiva klimateffekter, för att ges finansiering.

De medel som betalas in till stödfonden för EEEEEP kommer att användas för att bekosta  förstudier och som investeringsgåvomedel till större projekt, i kombination med lån från de internationella finansiella institutioner som ingår i EEEEEP.

Källa: Regeringen

Publicerad 27 november 2009

På nytt jobb

Fredrik Aspe partner på Ebab, har axlat rollen som  vd för Ebab i Stockholm.
Pär Snickar har utsetts till nyckelkundsansvarig för Ouman AB, Göteborg. Han kommer från Regin.
Peter Nöjd har anställts som teknisk säljare på Voltair AB:s Stockholmskontor. Han kommer från Bevent Rasch.
Christian Björkman har utnämnts till försäljningschef för Hansgrohe AB. Han var tidigare projektledare på företaget.

Föreningen för branschens proffs

Tillsammans skapar vi ett hållbart samhälle där både människor och miljö mår bra. Aktiviteterna, utbildningarna och verktygen du behöver för att utvecklas i din yrkesroll. Gå med i EMTF du också.

Läs mer om fördelarna av medlemskap i EMTF

Nyhetsbrev från Energi & Miljö

Nyheterna, reportagen, forskningen och frågorna för oss som jobbar för god innemiljö och energieffektiva byggnader.
Gratis varje vecka direkt i din inkorg.

jag godkänner att energi-miljo.se sparar och hanterar mina kontaktuppgifter.