Vägledning | 19 okt 2022

Rise tar fram handbok om solcellsparker

Eko-sol, som drivs av Rise och Ecogain, har tagit fram en handbok för hur solcellsparker i Sverige och Norden kan etableras med positiv effekt för biologisk mångfald och ekosystemtjänster.

Rise tar fram handbok om solcellsparker
Nu finns en vägledning för hur solcellsparker i Sverige och Norden kan etableras med positiv effekt på den biologiska mångfalden och ekosystemtjänster. Rise och Ecogain står bakom. Foto: Next2Sun

Markbaserade solcellsparker i Sverige blir allt fler och större och tar mark i anspråk på ett sätt som solceller på byggnader inte gör. Samtidigt är förändrad markanvändning den största orsaken till förlust av biologisk mångfald, en av de största hållbarhetsutmaningarna globalt och i Sverige. Även Sveriges åkermark minskar, med 30 000 hektar under perioden 2016 – 2020 varav 3000 hektar till följd av exploatering.

– För att gynna den biologiska mångfalden krävs hänsynstagande genom hela planerings- och genomförandeprocessen, kunskap om platsens naturvärden och hur solcellsparken förväntas påverka dem, både negativt och positivt. Med handboken vill vi inspirera och vägleda solcellsaktörer och markägare som strävar efter att skapa mervärden för både människor och natur i sina solcellsparker, säger Ida Pettersson från Ecogain som är miljökonsult med expertis inom biologisk mångfald.

Det är möjligt att kombinera solcellsparker med både jordbruk och åtgärder för biologisk mångfald. Med rätt lokalisering, utformning och skötsel av solcellsparker har de möjlighet att bidra med nettopositiv påverkan på biologisk mångfald och ekosystemtjänster.

Projektet Eko-Sol har kartlagt hur solcellsparker planeras i Sverige idag och hur utformningen kan påverka biologisk mångfald och ekosystemtjänster. Genom att kombinera nationella och internationella erfarenheter har man utarbetat handboken för utformning av ekologiskt hållbara solcellsparker.

– Det krävs nytänkande och modiga solcellsaktörer och goda samarbeten mellan dem och markägare, lantbrukare och allmänhet. Men det behövs också mer forskning och uppskalade försök. Genom att bygga och dela erfarenheter och kunskap ökar potentialen för att solenergi kan bidra till både nationell energi- och livsmedelsförsörjning samt miljömål, samtidigt som lantbrukare får en ny inkomstkälla och sprider sina risker, säger Michiel van Noord från RISE.

Källa: Rise

Publicerad 19 oktober 2022

På nytt jobb

Jakob de Ron har anställts som energikonsult på FVB Sverige AB, Stockholm. Han kommer från Property Partner.
Sebastian Franzke har anställts som teknisk säljare på projektservice hos Jeven AB, Gävle. Han kommer från Gävle kommun.
Rhode Östling har utsetts till gruppledare för vvs i Skåne hos Norconsult AB, Malmö. Hon kommer från WSP.
Christian Sjöström har anställts som drift-/servicetekniker hos Swegon Sverige i Malmö. Han kommer från Coor.

Föreningen för branschens proffs

Tillsammans skapar vi ett hållbart samhälle där både människor och miljö mår bra. Aktiviteterna, utbildningarna och verktygen du behöver för att utvecklas i din yrkesroll. Gå med i EMTF du också.

Läs mer om fördelarna av medlemskap i EMTF

Nyhetsbrev från Energi & Miljö

Nyheterna, reportagen, forskningen och frågorna för oss som jobbar för god innemiljö och energieffektiva byggnader.
Gratis varje vecka direkt i din inkorg.

jag godkänner att energi-miljo.se sparar och hanterar mina kontaktuppgifter.