​60 miljoner till brännhet förbränningsforskning

​För att komma till rätta med miljöproblemen behövs effektivare och bränslesnålare förbränningsprocesser.  Nu satsar Energimyndigheten 60 miljoner kronor på det svenska forskningscentrat Cecost, Centre for Combustion Science and Technology, Lund.

 

En viktig utmaning för forskarna är att få en bättre uppfattning om vad som händer i själva förbränningsögonblicket.

– Det kan tyckas konstigt, men trots att vi har använt oss av förbränning i snart hundra år vet vi fortfarande ganska lite om hur förbränningen går till. Den kemiska reaktionen, när bränslet förenas med syre, är oerhört komplex och består av flera hundra reaktionssteg. Att kunna blicka in och förstå förloppet är avgörande för att sedan kunna förbättra tillämpningar av förbränningar, t ex i motorer, gasturbiner och pannor med mera, konstaterar Marcus Aldén, programdirektör för Cecost och professor i förbränningsfysik vid Lunds Tekniska Högskola, där forskningscentrat har sitt huvudsäte. Verksamheten bedrivs även vid KTH och Chalmers.

Cecost har legat bra till hos finansiärerna också tidigare. En bidragande orsak är en världsunik kompetens och utrustning inom laserdiagnostik, som används just för att studera förbränningsförlopp. Sammantaget arbetar Cecost-forskarna med grundläggande frågeställningar inom diagnostik, kemisk kinetik och modellering som sedan tillämpas på gasturbiner och förbränning av fasta bränslen, bland annat biobränslen. Energimyndigheten har finansierat verksamheten sedan 2002. Inför den här omgången lät man en oberoende expertgrupp utvärdera Cecost, vilken gav verksamheten toppbetyg.

Ett nytt område för förbränningsforskarna blir oxyfuel-förbränning. Med oxyfuel-metoden används ren syre istället för vanlig luft, och eftersom kvävgas då blir enda restprodukten blir det enklare att avskilja koldioxiden från avgaserna. Vidare utökas forskarskolan för doktorander och en nätverksverksamhet inrättas för att öka samarbetet mellan forskare vid olika universitet och förbränningscentra i Sverige. Ur ett internationellt perspektiv ligger Sverige långt framme inom förbränningsforskning.

Källa: LTH

Publicerad 27 oktober 2010

På nytt jobb

Fredrik Aspe partner på Ebab, har axlat rollen som  vd för Ebab i Stockholm.
Pär Snickar har utsetts till nyckelkundsansvarig för Ouman AB, Göteborg. Han kommer från Regin.
Peter Nöjd har anställts som teknisk säljare på Voltair AB:s Stockholmskontor. Han kommer från Bevent Rasch.
Christian Björkman har utnämnts till försäljningschef för Hansgrohe AB. Han var tidigare projektledare på företaget.

Föreningen för branschens proffs

Tillsammans skapar vi ett hållbart samhälle där både människor och miljö mår bra. Aktiviteterna, utbildningarna och verktygen du behöver för att utvecklas i din yrkesroll. Gå med i EMTF du också.

Läs mer om fördelarna av medlemskap i EMTF

Nyhetsbrev från Energi & Miljö

Nyheterna, reportagen, forskningen och frågorna för oss som jobbar för god innemiljö och energieffektiva byggnader.
Gratis varje vecka direkt i din inkorg.

jag godkänner att energi-miljo.se sparar och hanterar mina kontaktuppgifter.