ENERGIFORSKNING | 22 mar 2016

54 miljoner till ny kunskap om energieffektivt byggande och boende

Nu är det klart vilka projekt som får medel i forskningsprogrammet E2B2s fjärde utlysning. 19 projekt som ska bidra till energieffektiviseringen och energisystemets omställning får sammanlagt nära 54 miljoner i finansiering.
Bebyggelsen står för ungefär en tredjedel av Sveriges totala energianvändning och möjligheten att energieffektivisera är stor. E2B2 är en bred kunskapssatsning som ska bidra till ökad energieffektivisering i samhällsbyggnadssektorn genom forskning, utveckling, demonstration och innovation.
I utlysning 4 som stängde i november godkänns nu 19 av 52 projektansökningar av Energimyndigheten. Den totala projektvolymen är nära 54 miljoner kronor varav stödet från Energimyndigheten består av nära 25 miljoner kronor, resterande är finansiering från näringslivet.
Projekten kommer att utveckla kunskap om byggnadsstommars och materialvals betydelse för energianvändning över byggnadens livscykel. Kunskap kommer även utvecklas och spridas kring metoder för energieffektiva renoveringar. Ett flertal nya projekt berör också integrationen av förnybar energi i plusenergihus och lokala energisystem samt hur personligt välbefinnande kan säkras och förhöjas i och med energieffektivt byggande.
Urvalet gjordes med hjälp av ämnesexperter i E2B2s programråd. Avgörande vid bedömningen var bland annat energirelevans, nyhetsvärde, vetenskaplig kvalitet, näringslivsrelevans och marknadsförutsättningar.
Det är Energimyndigheten och IQ Samhällsbyggnad som tillsammans genomför samverkansprogrammet E2B2 under perioden 2013-2017. IQ Samhällsbyggnad är kansli för E2B2.
Utlysning 5 öppnar imorgon, onsdagen den 16 april, se www.E2B2.se för mer information.
Godkända projekt
Godkända projekt från E2B2s fjärde utlysning.
•    Affärsmodeller och energioptimering i kvarter med livsmedelsbutik, utförare SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut AB 
•    Besparingspotential för likspänningsdistrubition – en förstudie, utförare Chalmers tekniska högskola AB 
•    Brukarnas påverkan på energianvändning och effektbehov i NNE-byggnader, utförare Lunds universitet 
•    ByggaE Bas – metod för kvalitetssäkring av energieffektivt byggande, utförare SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut AB 
•    Dagsljusanvändning i byggnader, utförare Lunds universitet 
•    Definition, design och utvärdering av plusenergihus, utförare Mälardalens högskola 
•    Den uthålliga regionen – metoder för energieffektivisering i samhällsplanering, utförare Kungliga Tekniska Högskolan 
•    Energieffektiv renovering av murade ytterväggar, utförare Lunds universitet 
•    Green power – användning av spillvärme från datacenter, utförare Luleå tekniska universitet 
•    KPI2030 – Utveckling av nyckeltal och indikatorer för hållbara fastigheter, utförare Mälardalens högskola 
•    Kriterier för resurssnålt byggande i praktiken, utförare SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut AB 
•    Ljud och luft i innemiljön – avvägningar för boendes välbefinnande, utförare SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut AB 
•    Metod för optimal rengöring av värmeväxlare, utförare Lunds universitet 
•    Miljontak – takrenovering med solceller, utförare SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut AB 
•    Ny teknik för tappvattensystem utan varmvattencirkulation, utförare 3eflow AB 
•    Strategier för energi- och resurseffektiva byggsystem, utförare Linnéuniversitetet 
•    Systematisk utvärdering av hållbarhet vid renovering, utförare SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut AB 
•    Virtuellt forum för kunskapsutbyte i bostadsrättsföreningar, utförare Kungliga Tekniska Högskolan 
•    Värmeåtervinning ur byggnaders spillvatten, utförare Kungliga Tekniska Högskolan 
Läs mer om projekten på www.E2B2.se

Publicerad 22 mars 2016

På nytt jobb

 Jeanna Nylander har utsetts till vd för Bengt Dahlgren Syd AB, Malmö. Hon kommer från Allbygg.
Anders Sjögren har utnämnts till vd för Bastec AB, Stockholm. Han var tidigare affärsområdeschef Produkter på företaget.
Victor Ahl har anställts som energi- och vvs-ingenjör hos Energija, Jonsered. Han kommer från Afry.
Marcus Sandlund har utnämnts till kommersiell direktör på Caverion. Han var tidigare affärsområdeschef för advisory business i företaget.

Föreningen för branschens proffs

Tillsammans skapar vi ett hållbart samhälle där både människor och miljö mår bra. Aktiviteterna, utbildningarna och verktygen du behöver för att utvecklas i din yrkesroll. Gå med i EMTF du också.

Läs mer om fördelarna av medlemskap i EMTF

Nyhetsbrev från Energi & Miljö

Nyheterna, reportagen, forskningen och frågorna för oss som jobbar för god innemiljö och energieffektiva byggnader.
Gratis varje vecka direkt i din inkorg.

jag godkänner att energi-miljo.se sparar och hanterar mina kontaktuppgifter.