36 projekt vill ha stöd på sju miljarder kronor

Regeringen har avsatt totalt 875 miljoner kronor under en treårsperiod för demonstration och kommersialisering av ny energiteknik.

Energimyndigheten har till följd av detta gjort en utlysning för att identifiera det intresse som nationellt finns för i första hand demonstrationsanläggningar för andra generationens biodrivmedel och i andra hand demonstration och kommersialisering av annan energiteknik av stor nationell betydelse och omfattande exportpotential, till exempel teknik avseende fordon och elproduktion.

När sista dagen för intresseanmälningar passerat finns 36 projekt som söker totalt stöd på cirka sju miljarder kronor. Bakgrunden är att Sverige har goda förutsättningar att vara bland de länder som leder utvecklingen mot effektivare energianvändning och ökat inslag av förnybara energikällor i trafiksektorn. Många lovande utvecklingsspår har nu kommit till ett stadium där tekniken behöver skalas upp till industriell skala. Sådana projekt kräver betydande ekonomiska resurser.
Totalt har således 36 intresseanmälningar inkommit. Totalt uppgår ansökta belopp till cirka sju miljarder kronor. 

 1. Upprening av metanol från Kraftprocessen, Processum Biorefinery Initiative
 2. Produktion av flytande biometan som drivmedel, E.ON Gas Sverige AB
 3. Mälarenergis avfallsförgasningsprojekt, Mälarenergi AB
 4. Anläggning för demonstration av förnybar energiutvinning ur havsvågor, Seabased Industry AB
 5. Andra generationens Biogas- och Bioetanolproduktion från cellulosa (halm), Nordisk Etanolproduktion AB
 6. Uppskalningsanläggning för kommersialisering av cellulosaetanolprocess, SEKAB Industrial Development AB
 7. Spillvärmedriven kylkompressor för fordon, ClimateWell Core Technolgies AB
  GoBiGas, Göteborg Energi AB
 8. BiMe Trucks – flytande biogas i energieffektiva tunga fordon, BRG Business Region Göteborg AB
 9. Installation av LignoBoost vid Södra Cell Mörrum, Södra Cell AB
 10. Fordongas Stockholm, Stockholm Vatten Utveckling AB
 11. Produktionskoncept för avfallsbaserad etanol för fordon, St1 Sweden AB
 12. Intresseanmälan om ”second generation of biofuels”, och rekommendation for storskalning demonstrationsanläggning, Lunds universitet
 13. Koncentrerad solenergi – RIPASSO, Näringslivets EU-byrå AB
 14. Demonstration och kommersialisering av lignocellulosabaserad biogas- och bränsleproduktion i Sala, Sala-Heby Energi AB
 15. Heavy Duty Engine Beyond 2020, Scania CV AB
 16. Demonstration och kommersialisering av andra generationens drivmedel, Stella Biobutanol Perstorp BioProducts AB
 17. Intresseanmälan gällande utlysning – demonstration och kommersialisering av andra generationens drivmedel och annan energiteknik, Preem AB
 18. Forskning, utveckling och industrialiseringsstudie av elbil för stadstrafik med hög marknadspotential, Volvo Personvagnar AB
 19. Omvandling av GROT till energibärare genom Pyrolys, Billerud AB Gruvöns Bruk
 20. Demonstration av Cellulose Fuels processkombination, Atrax Energi AB
 21. Utveckling av bränslecellsbaserade elgeneratorer, Powercell Sweden AB
 22. BMF500 vid Smurfit Kappa Kraftliner Piteå AB, Chemrec AB
 23. Demonstration av koldioxidlagring från biodrivmedelsproduktion, Biorecro AB
 24. Demonstration och kommersialisering av tidvattenkraftverk med omfattande exportpotential, Minesto AB
 25. Demonstration och kommersialisering av ett energilagringssystem med stor potential till låg kostnad, Effpower AB
 26. Biogas för Upplands Lokaltrafiks bussar, Ultra Sonus Paper
 27. Syntetisk diesel från biomassa, med metoder som avskiljer kol från atmosfären och samtidigt bidrar till markens bördighet, Gasilage i Sala AB
 28. INLINE SOLAR FACTORY, Midsummer AB
 29. Projekt Bioenergikombinat Åmål, Åmåls Kommun
 30. Storskalig demonstrationsanläggning för cellulosahärlett flygbränsle, diesel och bensin, SWEDISH BIOFUELS AB
 31. Process för förvätskning av biomassa – andra generationens biodrivmedel, REAC Fuel AB
 32. Intresseanmälan demonstration och kommersialisering av andra generationens drivmedel och annan energiteknik – tillverkning av biobränsle av organiska restprodukter, Ipf Bioenergy AB
 33. Intresseanmälan demonstration och kommersialisering av andra generationens drivmedel och annan energiteknik, Vafab Miljö AB
 34. Intresseanmälan demonstration och kommersialisering av andra generationens drivmedel och annan energiteknik – energieffektiva byggnader & fordon, Chromogenics Sweden AB
 35. Agrar Biogas, Fahlström Innovation AB

Källa: Energimyndigheten

Publicerad 23 februari 2009

På nytt jobb

 Jeanna Nylander har utsetts till vd för Bengt Dahlgren Syd AB, Malmö. Hon kommer från Allbygg.
Anders Sjögren har utnämnts till vd för Bastec AB, Stockholm. Han var tidigare affärsområdeschef Produkter på företaget.
Victor Ahl har anställts som energi- och vvs-ingenjör hos Energija, Jonsered. Han kommer från Afry.
Marcus Sandlund har utnämnts till kommersiell direktör på Caverion. Han var tidigare affärsområdeschef för advisory business i företaget.

Föreningen för branschens proffs

Tillsammans skapar vi ett hållbart samhälle där både människor och miljö mår bra. Aktiviteterna, utbildningarna och verktygen du behöver för att utvecklas i din yrkesroll. Gå med i EMTF du också.

Läs mer om fördelarna av medlemskap i EMTF

Nyhetsbrev från Energi & Miljö

Nyheterna, reportagen, forskningen och frågorna för oss som jobbar för god innemiljö och energieffektiva byggnader.
Gratis varje vecka direkt i din inkorg.

jag godkänner att energi-miljo.se sparar och hanterar mina kontaktuppgifter.