15 000 till Elmia

Elmia Fastighet och Fjärrvärme lockade tillsammans med två andra mässor drygt 15 000 besökare. En del nyheter presenterades, även om de flesta företag tycks spara på krutet med tanke på Nordbygg.

oversiktil-1.jpg

Två hallar på Elmiamässan i Jönköping fylldes med fastighetsteknik av olika slag under tre septemberdagar. Samtidigt pågick fjärrvärmemässan i en hall, och utomhus hölls golf- och parkmässan. Utländska besökare på jakt efter ”district heating” hade vissa svårigheter att hitta rätt i utbudet. Energi & Miljö tog en tur i mässvimlet för att se vilka nyheter som presenterades

brevladanil.jpgI kategorin ”udda sätt att fånga in mässbesökare” utmärkte sig BKAB, som marknadsför system för individuell mätning. Nytt för hösten är att företagets utrustning nu även kommunicerar med M-bus och att man kan kombinera trådlöst och trådbundet i en och samma fastighet. Men det som drog till sig uppmärksamheten var en av medarbetarnas egenhändigt konstruerade brevlåda med flera finesser. Energi & Miljö lade särskilt märke till den solcellsdrivna belysningen och det rent mekaniska varningssystemet. När posten levereras aktiveras en tyngd, som gör att flaggan utanför stugan/brevlådan går i topp. Underhållande och energisnålt – men inte till försäljning.

Brevlådan lockade besökare till BKAB:s monter, utan att vara till salu. Foto: Ingar Lindholm

På andra plats i ligan hamnade Krister Andersson Komfortautomatik som attraherade monterbesökare genom att inbjuda dem till ett Sudokospel.
Förutom montrarna fanns två scener där det hölls föredrag och ordnades debatt.

Av  Mark Kretz och Ingar Lindholm, Energi & Miljö nr 10/2011 sid 60-64
 

Nytt aggregat med inbyggd bypass 

systemairil-2.jpg

Automatisk bypass är den nya finessen hos Systemair Topvex, berättade Per Johansson. Foto: Ingar Lindholm

Ventilation. Systemair presenterade aggregatet Topvex SC med inbyggd, automatisk bypass. Aggregatet finns i drift i tre prototypinstallationer. Värmeväxlingen sker i en motströmsvärmeväxlare med 90 procents verkningsgrad, enligt tillverkaren. Det nya i kråksången är den inbyggda bypassfunktion som ser till att vare sig till- eller frånluft passerar växlaren annat än när värmeväxling behövs. Omledningen sker med hjälp av motoriserade spjäll som styrs av temperaturkännare. Funktionens främsta fördel är att tryckfallet minskar med uppåt 200 Pa för värmeväxlaren och 70 Pa för frånluftsfiltret. Filtret slits också mindre då det inte används hela året.
IL

Spisfläkt som stoppar spisbränder 

frankeil.jpg

Frankes spisfläkt varnar om det blir för varmt. Hela spisen stängs till slut av, och hällen duschas med 4 deciliter vätska som släcker eventuell brand. Foto: Ingar Lindholm

Spisfläkt. Franke presentade tillsammans med finska Safera en spisfläkt med inbyggd spisvakt och släcksystem. Fläkten har redan väckt uppmärksamhet bland svenska fastighetsägare.
Spisfläkten, som är integrerad med spisvakten, larmar automatiskt om spisen glömts på. Om larmet kvitteras på fläktkåpan kan användaren fortsätta laga mat, annars stängs hela spisen av. Det hela sköts av en enhet som monteras i närheten av spisen. Skulle enheten gå sönder kan den kopplas förbi tillfälligt.
Som tilläggsfunktion finns också ett släcksystem, som använder samma vätska som används vid fettbränder. Totalt är det fyra deciliter vätska som sprutas ut över spishällen i händelse av brand. Mängden är anpassad för att inte förstöra golv eller inredning, men ändå släcka effektivt. Larmnivån är beroende på avgiven effekt och temperaturnivå.
M K

Minska serviceintervallerna
Ventilation. Hos LTS Products visade man upp LTS Victum, ett toppanslutet värmeåtervinningsaggregat med direktdrivning av värmeåtervinningsrotorn. Aggregat med denna teknik har en kapacitet på mellan 0,4 och 1,5 kubikmeter luft per sekund. Hur direktdrivningstekniken är konstruerad i detalj ville man inte gå in på eftersom patentansökan är inlämnad och processen inte är klar. Tanken med denna drivmekanism är att minska serviceintervallerna för drivningen av rotorn. Med ordinär teknik, menade man hos LTS, kan bytesintervallen vara upp till fyra gånger per år av remmar för rotorer.
MK

Limmade badrumsprodukter 

mikael-thorell.jpg

Michael Thorell från Design4Bath vid limmade sanitetsprodukter. Foto: Mark Kretz

Fuktsäkerhet. Att fästa saker i våtrum kan leda till vattenskador, vilket bland annat statistiken från Säker Vatten bevisar. En lösning är naturligtvis att inte göra några hål alls för genomföringar när saker ska sättas upp. Design4Bath visade därför upp en tysk innovation, nämligen ett lim med vilket i princip allt i badrummet kan limmas upp.
Limmet har utvecklats ur ett behov inom industrin, där man inte fick göra håltagningar och en lösning måste till för att fästa upp vvs-produkter. Det har testats vid det tyska testinstitutet TUF, och sägs vara starkare är skruvförband.
M K

Ultraljud mäter kallvattenanvändnigen
Mätare. Kamstrup visade upp en ny kallvattenmätare för både bostäder och företag, Multical 21. Sedan tidigare har man liknande mätare för värme- och varmvattenmätning. Mätaren arbetar med ultraljud, som sägs ge en mätnoggrannhet som är högre än traditionell mätteknik, som har lång start- och stopptid. Vidare finns inga rörliga delar, vilket gör den motståndskraftig mot slitage och orenheter i vattnet.
MK

Enkel injustering med trådlös styrningtafotoil-5.jpg
Värmesystem. Referensventilens läge kan irritera den lugnaste när ett värmesystem ska injusteras. TA Hydronics presenterade sitt trådlösa injusteringssystem med två kommunicerande mätdelar och en handdator. Med hjälp av systemet ser injusteraren i realtid hur referensventilen påverkas under injusteringens gång. Systemet är trådlöst upp till 70 meter och det finns en förstärkningsenhet om räckvidden är för klen. Utrustningen är självinstruerande och visar steg för steg vad som ska göras.

Per Öberg på TA Hydronics visade upp ett självinstruerande, trådlöst system för injustering. Foto: Ingar Lindholm

IL

Värme för diskmaskiner
Vitvaror. I en utställarmonter var de första besökarna ovanligt nyfikna när de studerade lösningen av ett tekniskt problem. Det handlade om vitvarutillverkaren Asko, som tillsammans med Göteborg Energi utvecklat och nu visade upp fjärrvärmevärmda diskmaskiner, tvättmaskiner och torktumlare.

Varmvatten från exempelvis fjärrvärme, men också solvärme eller bergvärme, värmeväxlas inuti maskinen för att producera processvattnet för tvätt eller disk eller för processluften i torktumlare. På så sätt kan el sparas och ökat utrymme ges för fjärrvärmeproduktion. Man påstod att elanvändningen kan minska med mellan 83 och 89 procent med dessa maskiner, jämfört med konventionella vitvaror. Produkterna har utvecklats utifrån idéer hos forskaren Tomas Persson vid Högskolan Dalarna, som för fem år sen fick dåvarande VVS-Tekniska Föreningens stora stipendium för sin biobränsleforskning.

Hur var det då med de första besökarna? Jo, det visade sig att det var konkurrenterna som gjorde närgångna studier av hur Asko löst tekniken med uppvärmningen, så vi kan nog förvänta oss att de andra stora vitvaruleverantörerna snart har liknande produkter på gång.
MK

Fjärrvärmekombo
Undercentral. Kombinationslösningar för fjärrvärme och sol och/eller värmepump börjar komma.

Vid förra fjärrvärmemässan visade Armatec upp en undercentral med vilken man kunde kombinera värmeproduktion från egen solvärme. Armatec har nu utvecklat en hybridcentral som kan kombinera energi från fjärrvärme/närvärme med energi från solvärme, bergvärme eller frånluftsvärme.

I liknande tankar har Euronom arbetat med en ackumulatortank som kan arbeta både mot fjärrvärme och egen värmeproduktion, till exempel solfångare, värmepump, pellets- eller vedpanna. Tanken är naturligtvis att den egna värmeproduktionen ska vara baslast och fjärrvärmen spetslats. En god idé, som tyvärr ibland faller på höga energiavgifter från fjärrvärmebolagen.
MK

Zonindelat hemma
Termostater. Man kan i dag få zonindelning av innetemperaturen i exempelvis olika rum i småhus – precis som det under många år funnits system för zonindelning i kontor.
Danfoss visade ett system med en central enhet som trådlöst kan kommunicera med termostater i bägge riktningarna. Det går alltså att på den enskilda termostaten ställa in önskad temperatur och när det är gjort syns det i fönstret på den centrala enheten. Likaså kan man i den centrala enheten ställa in önskad temperatur i alla uppkopplade rum – den önskade temperaturen syns sedan i ett litet fönster i termostaten. I systemet går att ställa in olika funktioner som semesterläge eller vädringsläge alternativt dag- och nattläge. Termostaterna sägs till och med kunna känna av om ett fönster är öppnat och stänger då automatiskt av värmetillförseln.
MK

Hyr din bergvärmeanläggning
Geoenergi. Ett ovanligt koncept presenterades av stockholmsbaserade Eco2 Energy. Företaget har specialiserat sig på att erbjuda finansiering av bergvärmeanläggningar. Bland kunderna finns främst bostadsrättsföreningar. Bolaget står även för en kvalitetsgranskning av den föreslagna anläggningen, och äger det färdiga systemet under en begränsad tid. Kunden köper värme av bolaget till fasta priser avtalade på upp till fem års tid. Eco2 Energy har hittills ägnat sig åt bergvärme men tänker sig liknande lösningar för sol- och bioenergi.
IL

Högt COP för ny värmepump
Värmepump. Hos IVT premiärvisades bergvärmepumpen Premiumline EQ, som utvecklats hos IVT i Tranås. Enligt mätningar enligt europastandarden EN 255 har värmepumpen ett COP på 5,1. I samband med utvecklingen av den nya värmepumpen har en helt ny kompressor och kylkrets utvecklats.
MK

  • Fakta Elmia Fastighet och Fjärrvärmemässan
    Plats:
    Elmia i Jönköping
    Tid: 20-22 september
    Innehåll: Mässa med två scener för föredrag och debatter. Fastighets- och fjärrvärmemässan anordnas parallellt med mässorna Waste & Recycling och Park & Golf. Besöksantalet (15 225 personer) omfattar alla fyra mässorna.

 
 

Publicerad 4 november 2011

På nytt jobb

Dick Sellberg har anställts som säljare hos Roth Sverige AB, Malmö. Han kommer från STP Konsult.
Christel Ternström har anställts som innesäljare på Ekovent AB, Malmö. Hon kommer från Lindab.
Jenny Stenberg har utsetts till produktchef bygginfo hos Svensk byggtjänst, Stockholm. Hon kommer från Fastighetsmäklarförbundet.
 Kristin Olving har anställts som konsult för att jobba med miljöcertifieringar och taxo­nomi på Energi och miljö hos Bengt Dahlgren Göteborg AB. Hon kommer från annan bransch. Tobias Dahlquist har anställts som biträdande vvs-konsult. Han kommer från Yrgo. Jesper Knutsson har anställts som expert på cirkulära vattensystem och dagvattenhantering. Han kommer från Chalmers. Linnea-Louise Joo har anställts som biträdande konsult. Hon kommer från Chalmers. Pär Holm har anställts som elkonsult. Han kommer från Bravida. Christoffer Alm har anställts som konsult och gruppledare inom energieffektivisering. Han kommer från Chalmers industriteknik. Moa Normark har anställts som biträdande vvs-konsult. Hon kommer från Chalmers. Fredrik Risby har anställts som seniorkonsult som besiktningsman, uppdragsledare, byggledning och kontroll­ansvarig i Borås. Han kommer från Afry.

Föreningen för branschens proffs

Tillsammans skapar vi ett hållbart samhälle där både människor och miljö mår bra. Aktiviteterna, utbildningarna och verktygen du behöver för att utvecklas i din yrkesroll. Gå med i EMTF du också.

Läs mer om fördelarna av medlemskap i EMTF

Nyhetsbrev från Energi & Miljö

Nyheterna, reportagen, forskningen och frågorna för oss som jobbar för god innemiljö och energieffektiva byggnader.
Gratis varje vecka direkt i din inkorg.

jag godkänner att energi-miljo.se sparar och hanterar mina kontaktuppgifter.