Beräkningar | 12 okt 2023

Högsta efterfrågan på energiberäkningar någonsin

Idag är efterfrågan större än någonsin på specialistkompetens inom energiberäkningar. – Energifrågan påverkar alla delar av bygget och ju tidigare i processen frågan lyfts, desto större möjlighet har vi att nå riktigt bra resultat, säger Helena Bülow-Hübe, miljö- och energichef på Fojab

Högsta efterfrågan på energiberäkningar någonsin
Intresset för energiberäkningar och klimatanpassningar har rusat i höjden, märker Helena Bülow-Hübe, miljö- och energichef på FOJAB. Intresset för energiberäkningar och klimatanpassningar har rusat i höjden, märker Helena Bülow-Hübe, miljö- och energichef på Fojab. Foto: Fojab

Fojab har erbjudit specialistkompetens inom energiberäkningar sedan 2011.

­­– När Boverket ändrade sitt regelverk 2006/2007 fick branschen på allvar upp ögonen för energifrågorna. Sedan dess har nya kravställningar inom energi- och miljöcertifierade byggnader drivit på såväl kunskap som handlingsvilja. Idag vill många beställare bygga mer energisnålt än vad byggnormen kräver – en utveckling som är väldigt positiv. Den senaste tidens energipriser har förstås också satt ökat fokus på ämnet, säger Helena Bülow-Hübe.

– Jag tänker att det beror på en ökad medvetenhet inom branschen och en stor vilja till framförhållning. Folk vet att nya krav kommer – inte minst i samband med EU:s gröna taxonomi – och då vill man vara förberedd och öka sin kunskap om hållbarhet och energiplanering på olika sätt, säger Helena Bülow-Hübe.

Idag har många önskemål om generösa ljusinsläpp, något som kan stå i konflikt med byggnadens energiprestanda och ett behagligt inneklimat. Lite förenklat kan man säga att ett fönster släpper ut tio gånger mer värme per kvadratmeter än en väggyta. Men de släpper förstås också in solvärme, vilket innebär att stora fönsterpartier kan skapa värmeproblem och ohälsosamma inomhustemperaturer sommartid

Helena Bülow-Hübe märker också ett markant ökat intresse för klimatanpassning av bostäder i det befintliga beståndet. Tillsammans med fastighetsförvaltningen i Helsingborgs stad har Helena Bülow-Hübe undersökt möjligheterna att förbättra inomhusklimatet på äldreboenden och LSS-boenden, så att dessa ska vara bättre rustade för nya värmeböljor. Både befintlig solavskärmning och möjligheten att införa kyla i befintliga byggnader har setts över.

– Vi kyler normalt inte våra bostäder idag, men det börjar diskuteras allt mer och på sikt kanske det kommer. Det är känsligt förstås, eftersom vi har tydliga energikrav. Komfortkyla kommer att öka energibehovet, vilket kanske måste kompenseras på något sätt. Just i vårdboenden har en del aktörer redan infört kyld tilluft medan det inte är så vanligt i vanliga flerbostadshus. En del av vårt uppdrag både kring nybyggnation och klimatanpassning handlar om att ge råd kring fönster, glas och solavskärmning för att lösa den problematiken, och olika krav som står emot varandra.

Helena Bülow-Hübe är i grunden civilingenjör och har disputerat vid Lunds universitet inom ämnet fönster och energibalans.

Källa: Fojab

Publicerad 12 oktober 2023

På nytt jobb

Lars Pellmark har utsetts till specialist teknisk förvaltning hos Jernhusen AB, Stockholm. Han kommer från Skandia fas­tigheter.
Bengt Bäckström har anställts som teknisk säljare på Hallströms verkstäder AB, Nälden. Han kommer från Fläktgroup.
 Sofie Bjurling har utnämnts till produktchef för varumärket Pneumatex hos IMI Hydronic Engineering AB. Hon var tidigare kundvårdsspecialist på företaget. Lena Särehag Bellwood har utsetts till produktchef för varumärkena TA och Heimeier. Hon kommer närmast från Protek där hon var projektledare.
 Deniz Kalkan har anställts som sprinklerkonstruktör hos Intec. Han har tidigare arbetat som vvs-konstruktör på Technoresolut och Sweco.

Föreningen för branschens proffs

Tillsammans skapar vi ett hållbart samhälle där både människor och miljö mår bra. Aktiviteterna, utbildningarna och verktygen du behöver för att utvecklas i din yrkesroll. Gå med i EMTF du också.

Läs mer om fördelarna av medlemskap i EMTF

Nyhetsbrev från Energi & Miljö

Nyheterna, reportagen, forskningen och frågorna för oss som jobbar för god innemiljö och energieffektiva byggnader.
Gratis varje vecka direkt i din inkorg.

jag godkänner att energi-miljo.se sparar och hanterar mina kontaktuppgifter.