Omställning | 5 jun 2023

Solpaneler och bergvärme sänker Gunnebo skolas koldioxidavtryck

Gunnebo skola sparar 440 000 kWh per år tack vare bergvärme och solpaneler. Kyl-Bergman installerar bergvärmeanläggningen som hämtar energi från tio stycken, 230 meter djupa geoenergibrunnar.

Solpaneler och bergvärme sänker Gunnebo skolas koldioxidavtryck
Gunnebo skola minskar sina koldioxidavtryck kraftig genom bergvärme och solpaneler. Foto: Kyl-Bergman

Västerviks kommunala fastighetsbolag har målsättningen att vara fossilfria 2025. Nu tar de ytterligare ett steg genom att konvertera Gunnebo skola utanför Västervik från eldningsolja till bergvärme och solenergi.

Det är Kyl-Bergman som fått uppdraget att installera bergvärmeanläggningen. Energin hämtas från tio 230 meter djupa geoenergibrunnar. Energin leds in i skolans värmecentral, där den återvinns och växlas till varmvatten och värme.

Hittills har Gunnebo skola varje år köpt in 50 kubikmeter eldningsolja motsvarande 500 000 kWh, varav skolan efter förbränning fått ut 350 000 kWh. Den nyinstallerade bergvärmeanläggningen med sina tre bergvärmepumpar ger 350 000 kWh vilket täcker skolans behov. För att driva bergvärmeanläggningen behöver skolan köpa in 100 000 kWh/år.

Samtidigt ger de nyinstallerade solenergipanelerna på skolans tak 40 000 kWh, vilket innebär att skolan endast behöver köpa in 60 000 kWh för att klara sitt årsbehov.

– Kombinationen av bergvärme och solenergi är idealisk. I vårt hållbarhetsarbete är det en kombination vi ofta återkommit till när det gäller våra fastigheter. En bergvärmeanläggning drar mycket elektricitet och då hjälper egenproducerad energi från solpaneler till att skapa bättre ekonomiska förutsättningar. Kyl-Bergman som står för installationsarbetet gör ett jättebra arbete och jag känner mig trygg med deras insats. Anläggningen de har installerat är lättskött och driftsäker, säger Roger Bergh, projektledare på Västerviks Bostads AB.

Källa: Nordic Climate Group

Publicerad 5 juni 2023

På nytt jobb

 Jeanna Nylander har utsetts till vd för Bengt Dahlgren Syd AB, Malmö. Hon kommer från Allbygg.
Anders Sjögren har utnämnts till vd för Bastec AB, Stockholm. Han var tidigare affärsområdeschef Produkter på företaget.
Victor Ahl har anställts som energi- och vvs-ingenjör hos Energija, Jonsered. Han kommer från Afry.
Marcus Sandlund har utnämnts till kommersiell direktör på Caverion. Han var tidigare affärsområdeschef för advisory business i företaget.

Föreningen för branschens proffs

Tillsammans skapar vi ett hållbart samhälle där både människor och miljö mår bra. Aktiviteterna, utbildningarna och verktygen du behöver för att utvecklas i din yrkesroll. Gå med i EMTF du också.

Läs mer om fördelarna av medlemskap i EMTF

Nyhetsbrev från Energi & Miljö

Nyheterna, reportagen, forskningen och frågorna för oss som jobbar för god innemiljö och energieffektiva byggnader.
Gratis varje vecka direkt i din inkorg.

jag godkänner att energi-miljo.se sparar och hanterar mina kontaktuppgifter.